AnnonceLuk annonce
Mere cykelsti i Kalundborg

17-01-2020

Cykelstiprojekt fra Klosterparkvej til den nye vej over Herredsåsen. Foto: Kalundborg Kommune

Af Jens Nielsen

Kalundborg Kommune etablerer flere gang- og cykelstier i Kalundborg, to sager er lige behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med etablering af den nye vej over Herredsåsen til Raklev, har der været en del kritik af, at der ikke var tænkt en cykelsti ind i projektet fra Klosterparkvej, hen forbi Skolen på Herredsåsen og til den nye vej, men nu indstiller Kalundborg Kommune at der gives en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. til forundersøgelse, planlægning, koordinering, projektering og udførelse af cykelstien.

Kommunens administration vil undersøge fremkommelighed, trafiksikkerhed og økonomi omkring de forskellige muligheder, der ligger til grund for henholdsvis dobbelt- og enkeltrettet cykelsti, samt fortov og belysning ved etablering af et stiforløb mellem Herredsåsen og Klosterparkvej.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i august 2020 og afsluttet november 2020.

Sti mellem Biotekbyen og Holbækvej

På investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,680 mio. kr. til anlæg af en ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst. 

Det nye stiforløb erstatter den eksisterende trampe-/græssti, som allerede i dag anvendes af mange og efter etablering af Station Øst har et stigende antal brugere.

Der etableres en asfaltsti for både cyklister og gående med tryghedsskabende belysning.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i april 2020 og afsluttet juli 2020.

Begge projekter er lige blevet behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, som anbefaler.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 0