AnnonceLuk annonce
Meny giver stort sponsorat til Lions Cup

29-06-2020

Fra venstre, Jennie Hvass Badr, formand RGI forældreforening, Heidi Sørensen, formand KGB forældreforening, Jesper Aagaard, formand KGB, Jesper Hansen, formand RGI-fodbold og Peter Egebæk, Meny Købmand. privatfoto

Meny købmand Peter Egebæk har indgået en sponsoraftale med RGI og KGB forældreforeningerne, som sammen står bag pinsestævnet Lions Cup.

Aftalen beløber sig til i alt 40.000 kr., som forældreforeningerne giver videre til de to ungdomsafdelinger.

Mange foreninger og sportsklubber er hårdt ramt på økonomien som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen. Lions Cup 2020 blev desværre aflyst og dermed har det ikke været muligt at generere noget overskud som ellers vanligt fordeles imellem ungdomsafdelingerne i henholdsvis KGB og RGI.

”Vi vil gerne være med til at gøre en forskel her i lokalområdet og vi er både stolte og ydmyge over vores vanlige deltagelse, som leverandør, ved foreningernes arrangementer, hvor vi har haft den store ære at bespise de mange deltagere ved pinsens Lions Cup. Og vi ved at der er hårdt brug for pengene i klubberne – så de planlagte arrangementer i klubberne kan gennemføres. Det er baggrunden for sponsoratet,” siger købmand Peter Egebæk, MENY Kalundborg.

Beviset for det flotte sponsorat blev overdraget søndag i Meny Kalundborg.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0