AnnonceLuk annonce
Menighedsrådsformand fortæller ikke sandheden

31-01-2019

Skuret som er opført ved Nyvangskirken er ikke godkendt af Kalundborg Kommune. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Nyvangskirken i Kalundborg har for nylig fået et nyt træskur. Det er bygget op ad muren ved trappen, der ligger ved indgangen til kirken. Skuret er imidlertid bygget på kommunens grund, ligesom der er restriktioner for, hvad og hvordan man bygger, når man ligger det lige op ad en kirke. Der er heller ikke søgt om tilladelse til at bygge noget skur, og begrundelsen herfor er, ifølge formand for menighedsrådet, Ole Kølle, at der har ligget et skur tidligere. Problemet med det udsagn er blot, at det ikke er sandt.

Flere borgere har rettet henvendelse til TV-Kalundborg, da de er utilfredse med, at man har bygget et træskur ved siden af trappen ved indgangen til kirken. Ole Kølle, formand for menighedsrådet ved Nyvangskirken i Kalundborg, har imidlertid, i sidste uge, forklaret over for TV-Kalundborg, at man blot har bygget et nyt skur, hvor det gamle tidligere lå, og derfor har man ikke ansøgt kommunen om at bygge skuret. Der er bare et problem med den forklaring – det er ikke sandt. Der har nemlig ikke ligget noget skur det pågældende sted  tidligere.

”Vi har bare bygget et skur, hvor det gamle lå. Det var råddent, og nu har vi erstattet det med nye fine brædder,” sagde Ole Kølle i sidste uge til TV-Kalundborg.dk

På spørgsmålet om, hvorvidt man i menighedsrådet er klar over, at det også er bygget på kommunens grund, var svaret:

”Ja, det er vi klar over. Kommunen ejer parkeringspladsen foran kirken, og ti meter ind på græsarealet,” sagde Ole Kølle.

Hos Kalundborg Kommune er man dog ikke bekendt med, at der har ligget et skur på dette sted tidligere, ligesom man heller ikke er bekendt med det nye skur, da man ingen ansøgning har fået om at bygge et skur på kommunens grund ved Nyvangskirken. Kalundborg Kommune har bl.a. på baggrund af TV-Kalundborgs henvendelse, taget kontakt til Ole Kølle for at få en forklaring. 

”Vi er i kontakt med menighedsrådet i Nyvangskirken på baggrund af forespørgsler, omkring det skur, der er bygget ved kirken. Der er to problemstillinger, som jeg ser det. Et, kan man overhovedet godkende et skur, der ligger, hvor det gør i forhold til kirken, og to, det faktum, at det er kommunens areal, der er bygget på uden tilladelse. Vi er altså i dialog med menighedsrådet nu, og hvad der så skal ske, kan jeg ikke sige endnu,” siger Christian Sabber, der er chef for Plan, Byg & Miljø ved Kalundborg Kommune.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0