AnnonceLuk annonce
Medarbejderne skal ikke bære mundbind

11-04-2020

Af Jens Nielsen

Medarbejderne i Kalundborg Kommune, som arbejder i hjemmeplejen og på kommunens plejecentre, anvender ikke mundbind, og det er helt efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Flere pårørende har henvendt sig til TV-Kalundborg, fordi de undrede sig over at medarbejderne fra hjemmeplejen, som besøger mange forskellige borgere i løbet af en dag, ikke anvender mundbind, men det er faktisk helt efter Sundhedsstyrelsen anbefalinger.

”Sundhedsstyrelsen har fortalt os, at hvis borgeren og medarbejderen er raske, så skal de ikke bruge mundbind, så der er ikke noget med, at vi i Kalundborg Kommune har truffet en beslutning om ikke at bruge mundbind, vi følger fuldstændigt sundhedsstyrelsen anbefalinger. Medarbejderne på kommunens plejecentre anvender heller ikke mundbind,” fortæller direktør Søren Ole Sørensen, Kalundborg Kommune, og fortsætter,

”Hvis vi fx skulle ind til en borger der var Coved-19 smittet, og det har vi ikke haft endnu, så ville vi have visir på og mundbind inden under visiret.”

Som udgangspunkt bæres der ikke værnemidler hvis medarbejderen i øvrigt er rask, og er medarbejderen syg, er der ingen kontakt til borgere, med vedkommende sendes hjem eller sættes til andet arbejde, oplyser Søren Ole Sørensen.

Sundhedsstyrelsen har samlet vejledningen for brug af værnemidler og forebyggelse af smittespredning af Covid-19 i en fælles retningslinje for hele sundheds, social- og ældreområdet.

Retningslinjen præciserer, at værnemidler ikke rutinemæssigt skal anvendes ved håndtering af patienter eller borgere, men at der kan opstå situationer, hvor man kan vælge at gøre det ud fra et forsigtighedsprincip, skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

”Det er vigtigt at understrege, at håndhygiejne, rengøring og det at holde afstand er de vigtigste midler til at forebygge smitte. Værnemidler skal naturligvis anvendes, især når man har tæt kontakt med patienter eller borgere med symptomer på eller mistanke om Covid-19. Men masker og handsker forebygger ikke smitte i sig selv. Det kan tværtimod give en falsk tryghed, så man glemmer grundig håndhygiejne,” fortæller Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

 

 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0