AnnonceLuk annonce
Marathon debat om biogasanlæg

30-08-2018

Af Jens Nielsen

Et måske kommende biogasanlæg i Brokkebjerg var onsdag på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet. Det blev en lang debat for og imod, på hele 45 minutter.

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for et kommende biogasanlæg i Brokkebjerg, var onsdag på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet.

Modstanden har, fra især beboerne i området, været meget stor, men også en række politikere er imod projektet og mener, at det bør stoppes.

Det blev en lang debat om projektet, hele 45 minutter tog det at behandle punktet, hvor mange af kommunalbestyrelsens medlemmer fik taletid.

Efter en afstemning blev resultatet, at blå blok stemte for, med 15 stemmer, at sætte en miljøkonsekvensrapport i gang, mens rød blok, med 10 stemmer, stemte imod, og en enkelt (Sylvester Agbedoglo (A)) undlod at stemme.

”Vi kunne godt have stoppet projektet, men vi har det sådan, at når nogen søger om noget i Kalundborg Kommune, så plejer vi gerne at undersøge sagen til bunds, inden vi tager stilling. En ansøger har jo ret til at få behandlet sin ansøgning, når den så er behandlet, kan man enten få en tilladelse eller et nej” sagde borgmester Martin Damm efter mødet til TV Øst

”Min opfattelse er, at den her sag skulle have været stoppet, både i Teknik- og Miljøudvalget, men også administrativt. Der er simpelthen tale om et anlæg, vi ikke kan placere, inden for de regler, vi har. Der er ikke bare tale om et lille gårdanlæg, når mængden er oppe på omkring 100.000 tons årligt. Når jeg ser ansøgningen, så hører det ikke ind under noget af det, vi har stående i kommuneplanen, derfor kunne vi godt have afvist ansøgningen, og bedt om en alternativ placering. Beliggenheden er ikke i orden, og det er de trafikale forhold heller ikke” sagde Hanne Olesen (A), som fra starten har været modstander af at opføre et biogasanlæg i Brokkebjerg.

Jakob Beck Jensen havde følgende kommentar til debatten,

”Som formand for Teknik- og Miljøudvalget forstår jeg udmærket de bekymringer, der er kommet i høringssvar og fra beboerne derude, men for mig er det vigtigt, at vi får udarbejdet den her miljøkonsekvensrapport, så vi har et reelt beslutningsgrundlag at gå ud fra.”

Ifølge formanden vil miljøkonsekvensrapporten have særlig fokus på at belyse påvirkninger af de nærmeste naboer, det drejer sig om støj, det visuelle, lugtgener og trafikale forhold.

Ikke alle i blå blok var begejstret for at placere et biogasanlæg i Brokkebjerg, bl.a. sagde Ole Glahn (B),

”Vi er alle sammen frit stillet, når vi får den her rapport, og jeg siger bare, at jeg ser på det med meget skeptiske øjne, der er nogle mangler i den her proces, men jeg skylder at vi laver undersøgelsen.”

Malene Grandjean(V) var også bekymret,

”Det der med at lave et tillæg til kommuneplanen, det bekymrer faktisk mig, og så har jeg svært ved at se argumenterne for det her projekt, men jeg synes, det er ok at få lavet en undersøgelse,”

Thomas M. Hiorth (SF) fra rød blok var helt klar i sin kritik,

”Når man står derude, så tænker man glem det, der skal simpelthen ikke ligge et industrielt biogasanlæg derude.”

Udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport sættes nu i gang, men om der nogensinde kommer et biogasanlæg på Febjerggården i Brokkebjerg, det må tiden vise.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0