Mange ejendomme skal give plads til kommende motorvej

Af Jens Nielsen

En lang række ejendomme skal rives ned for at give plads til den sidste strækning af Kalundborgmotorvejen når den endeligt vedtages. 12 husejere har allerede solgt deres ejendom til Vejdirektoratet.

Det har i mange år været et stort ønske fra flere sider, at Kalundborgmotorvejen færdiggøres. Tilbage i 2012 var VVM rapporten på vejprojektet færdigt, og dermed også selve linjeføringen af den måske kommende motorvej.

I den hidtil fremlagte plan, udbygges strækningen af Skovvejen fra Bjergsted til Knabstrup til motorvej, mens der bygges en helt ny vejstrækning fra Bjergsted til Tømmerup.

Det nye stykke motorvej fra Bjergsted til Tømmerup får betydning for en række husejere, som bliver nødt til at flytte da motorvejen skal gå tværs gennem deres ejendom.

En af de husejere er Dennis Dinesen, som i 25 år har boet på Aldersrovej ved Værslev. Han har netop solgt sit hus til Vejdirektoratet efter anmodning om en fremrykket ekspropriation.

”Vi har hele tiden været for en motorvej, og det har været en fornøjelse at samarbejde med Vejdirektoratet, de har været utroligt hjælpsomme, selv om det er på en trist baggrund,” fortæller Dennis Dinesen, og fortsætter,

”Der er en række personlige forhold som skal være opfyldt før man kan anmode om en fremrykket ekspropriation, og i vores tilfælde er det så dåbsattesten som hjælper os.”

Dennis Dinesen var også ejer af endnu en ejendom på Aldersrovej, som er lejet ud, den er også solgt til Vejdirektoratet.

Det tager seks år at bygge en motorvej

”Det er den almindelige opfattelse, at når først VVM-rapporten er færdig, så går der 14 dage så kommer bulldozeren og river huset ned, derfor kører vi ud til husejerne og forklarer hvordan sådan et projekt hænger sammen og hvordan tidsrammen er, og når først motorvejen er besluttet politisk, så har vi sådan en overordnet tidsplan som siger, at det tager seks år at bygge en motorvej, så der er masser af tid at løbe på inden husejeren skal flytte, og der er god tid til at planlægge fremtiden, og det giver normalt lidt ro,” fortæller Michael Larsen, landinspektør i Vejdirektoratet

Michael Larsen oplyser, at er der særlige forhold som gør sig gældende, fx dødsfald, skilsmisse eller alder, så kan der søges om en fremrykket ekspropriation, og godkendes ansøgningen, så køber Vejdirektoratet ejendommen og lejer den ud, typisk for to år ad gangen, indtil huset skal give plads til motorvejen.

Vejdirektoratet har på nuværende tidspunkt overtager 12 ejendomme på den strækning som skal lægge asfalt til Kalundborgmotorvejen. På landsplan har Vejdirektoratet overtaget i alt omkring 250 ejendomme, fordelt på forskellige projekte, som lejes ud (indtil der kommer en afklaring). Antallet af ejendomme der er overtaget gennem tiden er større.

Vejdirektoratet lejer ud til en ny lejer, hvilket ikke er tidligere ejer, da de jo har anmodet om overtagelse bl.a med begrundelse i, at de har behov for at afhænde ejendommen.

”Hvis ejendommene er i en god stand, så bliver de lejet ud på to årige kontrakter, og når projektet så er endeligt bestemt, så rives ejendommen ned, og skulle det vise sig at projektet ikke bliver til noget, vil vi sælge ejendommen igen,” fortæller Michael Larsen.

Det er Vejdirektoratet som prissætter de ejendomme som skal eksproprieres, efter en markedspris i området. Den pris Vejdirektoratet finder frem til sendes forbi vurderingsstyrelsen, som vurderer om prisen er den rigtige, inden prisen foreligges ejeren af ejendommen.

Del