AnnonceLuk annonce
Måske stor opgradering af beredskabet i Kalundborg

13-06-2018

Vestsjællands Brandvæsen har analyseret beredskabet efter storbranden hos Avista Oil sidste år. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Brandstationen i Kalundborg har ikke nok materiel og mandskab til at håndtere brande på de tunge industrivirksomheder i byen. Det viser en analyse fra Vestsjællands Brandvæsen. Brandvæsenet anbefaler, at der etableres døgnbemanding og købes en række nye køretøjer. Det vil koste 8-10 mio. kr. om året.

Kalundborg har en række tunge industrivirksomheder, og blandt andet på baggrund af en storbrand hos virksomheden Avista Oil i 2017 har Vestsjællands Brandvæsen analyseret beredskabet.

Brandvæsenet har blandt andet besøgt andre byer i Danmark med et tilsvarende risikobillede i forhold til oplag af brandfarlige væsker, især Fredericia, Aarhus, Aalborg og København (Prøvestenen). Og brandvæsenets konklusion er, at der bør iværksættes en række konkrete tiltag for at sikre, at brandvæsenet har de nødvendige ressourcer til, at der kan iværksættes en forsvarlig førsteindsats i forhold til de store industrivirksomheder i Kalundborg, skriver beredskabsinfo.dk

Behov for døgnbemanding

Mandskabsmæssigt anbefaler Vestsjællands Brandvæsen, at den nuværende førsteudrykning i Kalundborg suppleres med en holdleder og tre brandfolk døgnet rundt, således at et komplet indsatshold kan afgå fra brandstationen inden for 1 minut.

Man kan ifølge Vestsjællands Brandvæsen enten vælge en model, hvor der ansættes 19 brandfolk, som så er på døgnvagt. Det vil koste 6,6 mio. kr. om året. Eller man kan vælge en model, hvor der ansættes 23 brandfolk, som er på effektiv vagt. Det vil koste 8,2 mio. kr. om året, men vil dog give bedre mulighed for, at brandfolkene kan beskæftiges med f.eks. serviceopgaver, oplyser beredskabsinfo.dk

Samlet vil den opgradering af beredskabet, som Vestsjællands Brandvæsen anbefaler, koste mellem 8,4 og 9,7 mio. kr. om året, afhængigt af valg af bemandingsmodel. Som udgangspunkt vil udgiften skulle deles mellem alle brandvæsenets ejerkommuner, hvilket har udløst kritik blandt nogle af kommunerne. De mener, at Kalundborg Kommune har ”afleveret” et underdimensioneret beredskab, da de blev en del af det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen.

I første omgang har den vestsjællandske beredskabskommission, som består af borgmestrene i de kommuner som Vestsjællands Brandvæsen dækker, dog ikke fulgt anbefalingen fra brandvæsenet.

I stedet har politikerne besluttet, at en opgradering af det operative beredskab i Kalundborg skal udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter.

Martin Damm, som sidder i den vestsjællandske beredskabskommission, har fuld tillid til det nuværende beredskab og siger at Kalundborg Kommune har nogle rigtigt dygtige deltidsansatte brandfolk som yder et godt stykke arbejde.

Og netop blandt de deltidsansatte brandfolk er der forundring over forslaget om døgnbemanding,

”Vi er på intet tidspunkt blevet hørt, det er at skyde gråspurve med kanoner, i forslaget står der bl.a. at de deltidsansatte ikke vil kunne opretholde tilstrækkelig viden og erfaring, men ingen har spurgt om vi om  fx kunne bruge mere tid på kurser og øvelser, det føler vi er lidt mærkeligt,” siger en af de deltidsansatte brandmænd som TV-Kalundborg har talt med (navnet er redaktionen bekendt).

På materielsiden anbefaler Vestsjællands Brandvæsen, at der indkøbes nye køretøjer, bl.a. et større brandkøretøj, som kan med medbringe en stor mængde vand og skum, og som er udstyret med en stor pumpe og vandkanon. En stor pumpeenhed med slanger. Et antal mobile vandkanoner, så en brand i f.eks. en tank med brandfarlige væsker kan angribes fra flere sider, samt to til tre mindre køretøjer samt supplerede materiel til at fremføre ovenstående pumpeenhed, slanger og mobile vandkanoner.

I første omgang vil der blive flyttet rundt på materiellet mellem de forskellige stationer under Vestsjællands Brandvæsen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0