AnnonceLuk annonce
Målrettet indsats for unge

23-08-2016

Modelfoto

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Alt for mange unge - også i Kalundborg – har problemer, hvad angår ulighed og sundhed. Det vil man nu gøre noget ved, og derfor holder Kræftens Bekæmpelse, Kalundborg Kommune og Socialt Udviklings Center møde i forbindelse med deres nye projekt ’Ung & Sund Livskraft’ den 30.8., hvor alle er velkomne.

Mange har sikkert fulgt med i, at medierne gennem en periode, har fortalt historier om ulighed i sundhed, også hvad angår de unge, og også i Kalundborg Kommune. Undersøgelser og statistikker taler deres tydelige sprog, og det vil Kræftens bekæmpelse, Kalundborg Kommune og Socialt Udviklings Center (SUS) nu sammen ændre på med initiativet ’Ung & Sund Livskraft’.

Alt for mange borgere i Kalundborg Kommune får ikke en uddannelse, lever på kanten af arbejdsmarkedet, og har problemer med helbredet. Bag tallene gemmer sig også børn og unge, der ikke trives. I Kalundborg Kommune er der omkring 1.000 unge, der trives dårligere og har et sværere udgangspunkt for et godt liv fremadrettet, end deres jævnaldrende i resten af kommunen og landet. Men Kalundborg Kommune har siden efteråret 2015 arbejdet på et nyt projekt, der forhåbentlig vil bidrage til at give flere unge muligheder, håb og drømme for fremtiden.

”Det er vores vision, at alle unge skal have håb og drømme for deres fremtid, og sammen kan vi nå dem. Men hvordan kommer vi derhen, hvor generationer af unge trives?” siger Hanne Dollerup, der er formand for styregruppen.

Samarbejde på tværs

Hele idéen er, at samle unge, erhvervslivet, foreninger, aktive borgere, ungdomstilbud, og alle andre, der er i berøring med unge. Eller dem, der bare har gode idéer til, hvordan man kan sikre, at flere unge oplever et liv med livskraft. Initiativets målsætninger handler om, at øge graden af uddannelse, forsørgelse, fysisk sundhed og mental trivsel hos unge i Kalundborg kommune.


”Vi tror på, at vi lykkes ved at have fælles mål og bedre samspil, så alle gode kræfter drejer på knapperne i samme retning, samtidigt eller i den helt rigtige rækkefølge,” siger Hanne Dollerup.

Foråret 2016 er blevet brugt på, at opbygge en styregruppe, der sikrer bred repræsentation fra flere sektorer og organisationer. Der er derfor mobiliseret repræsentanter blandt de unge, fra erhvervslivet, foreninger - både lokale og nationale, interesseorganisationer, skole- og uddannelsesområdet, integrationsområdet, jobcenteret, og sundhedsområdet.

I alt består styregruppen nu af 26 medlemmer, hvoraf de fire medlemmer er ungerepræsentanter.

Arrangementet foregår tirsdag den 30.8. kl. 17-21 på Kalundborg Gymnasium
i samlingssalen. Der vil være let for- plejning undervejs, og deltagelse er gratis. Tilmelding foregår til projektleder Christina Pawsø på mail: chpa@kalundborg.dk eller via tlf./sms 40 46 66 07Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0