AnnonceLuk annonce
MF’ere introduceret for Kalundborg modellen

15-09-2020

De Radikales MF'ere på besøg i Kalundborg. Privatfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

De to Radikale medlemmer af folketinget Kathrine Olldag og Stinus Lingren gæstede mandag Kalundborg, hvor særligt Kalundborg modellen for decentraliserede studier, vakte stor interesse. Besøget var arrangeret og koordineret af den Radikale Kommune Forening.

De var imponerede over Absalon, der på fornem vis har stablet tre studieretninger op, hvilket har sat Kalundborg Kommune på landkortet, som en uddannelsesby. Studieretningerne er de to ingeniør-retninger inden for maskinteknologi og bioteknologi, samt uddannelsen som bioanalytiker.

Modellen går ud på at industri, kommune og studie samarbejder tæt sammen, for at opfylde et reelt behov for uddannet arbejdskraft. Samarbejdet mellem studie og de lokale virksomheder handler om alt fra undervisningen til praktik og studiejobs. På den måde bliver det inspirerende og nærværende for alle, og der bliver knyttet stærke bånd mellem virksomheder og studerende. Modellen skulle gerne sikre arbejdskraft til kommunen, som kan fastholdes ved, at de studerende bliver boende, og dermed bliver en aktiv del af hele udviklingen.

Kathrine Olldag, der er kommunal ordfører tog med hjem, at det må være muligt at skabe andre af den type decentrale studiemiljøer i Region Sjælland. Det blev pointeret, at det nye studie i Kalundborg har været en totalt nytænkning i Danmark. Inden da var trenden at centralisere. Med Absalons studie i Kalundborg, kan man nu blive ingeniør to steder på Sjælland.

Efter at have besøgt Absalons studiemiljø i Munkesøen, blev det Kalundborg Havns tur, hvor de to fik hørt om havnens betydning for regionen og erhvervslivet. I den forbindelse blev det gentaget, at Region Sjælland og alle kommunerne har styr på prioriteterne, når hvad angår det kommende trafikforlig. 1 - færdiggørelse af rute 23 til Kalundborg. 2 - Rute 22 fra sydmotorvejen over Næstved og Slagelse til Kalundborg.

Sidst men ikke mindst var det Novo Nordisk, der satte industrivinklen på Kalundborg modellen ved, at fortælle om det kommende Biomanufactoring Project House, som skal bygges ved siden af Absalons nye Cambus på Stejlhøj. Kalundborg Symbiosen blev også nævnt med de mange muligheder, som det giver for regionens erhvervsliv beliggende i Kalundborg og Biotekbyen. Hos Novo Nordisk var det også koordineret, at Kalundborgs borgmester  Martin Damm (V) deltog, så han kunne bidrage med kommunens vinkel på Kalundborg modellen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0