AnnonceLuk annonce
Lystfiskere vil redde havørreden

11-11-2019

Privatfoto.

kontakt@tv-kalundborg.dk

Lystfiskere vil redde havørreden på Vestsjælland med hjælp fra DTU Aqua. Bestanden af havørreden er nærmest kollapset på Vestsjælland. Lystfiskere traver kysterne tynde for at finde fiskene. Samtidig er fiskens naturlige gydeaktivitet i de store vandløb på et minimum. 

Lokale lystfiskere har derfor allieret sig med fiskebiolog Peter W. Henriksen, Fishing Zealand i en Task Force Storebælt. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å Sammenslutningen og Udsætningsforeningen Vestsjælland af 1995 (UFV95) med Peter W Henriksen - som faglig støtte.

”Vi har samlet dokumentation for tilbagegangen og den triste status for de vestsjællandske havørreder. Med dokumentationen i hånden har vi haft møde med DTU Aqua i Silkeborg for at få al den nødvendige kompetence på området til at rådgive os,” fortæller Kurt Jørgensen, der er talsmand for Task Forcen og samtidig formand for UFV95

Hos DTU Aqua har Task Forcen haft møde med fiskegenetiker Dorthe Bekkevold, fiskeplejekonsulent Jan Nielsen og biolog Peter Geertz-Hansen for at få hjælp til at finde årsagen til problematikken.

Dårlige gener?

En af de ting, som har været diskuteret med DTU Aqua er, om bestandene på Vestsjælland rent genetisk er for dårlige til at kunne klare sig, og komme tilbage for at gyde i de to vandløbssystemer Tude og Halleby Å.

”DTU Aqua mener ikke, at det er dér, skoen trykker. Derfor har vi sammen besluttet at undlade at indføre fremmede gener i bestandene, og i stedet arbejde videre med de lokale fisk. Problemet med den mulighed er dog, at der er alt for få lokale moderfisk at oparbejde en bestand på. Fiskene kommer simpelthen ikke tilbage i vandløbene for at gyde, som de burde,” forklarer Kurt Jørgensen.

Hjælp at hente fra Kolding

For at hjælpe bestanden af ørreder op igen, har Task Forcen besluttet, at udsætningerne i de kommende år skal være med yngel af vilde ørreder fra Kolding Å.

”DTU Aqua mener, at den sidste lille rest af ørreder i de to vandløb skal skånes mest muligt. Derfor skal vi absolut ikke opfiske moderfisk fra de lokale vandløb,” siger Kurt Jørgensen.

Selv om havørreder rent genetisk er særegne fra vandløb til vandløb, så vurderer forskerne, at havørrederne fra Kolding Å ligner den vestsjællandske havørred.

”At bruge havørreder fra Kolding Å har før fungeret på Vestsjælland. Metoden blev anvendt, da bestandene blev startet op for år tilbage. Derfor krydser vi fingre for, at vi kan gøre det igen. Men det kommer til at tage meget lang tid. Det tager i snit 4 år, før en lille havørred er klar til at gyde i vandløbene,” forklarer Kurt Jørgensen.

Plan på plads

Hvilested Dambrug og Kolding Sportsfiskerforening vil i den kommende gydesæson genoptage opfiskning af havørreder fra Kolding Å. Som støtte til avlsarbejdet bidrager DTU Aqua med en dna-undersøgelse af havørreder fra både Halleby og Tude Å fra udvalgte tilløb, som er mindst påvirkede af udsætninger.

”Task forcen indsamler vævsprøverne, som skal bruges til forskernes dna-undersøgelse for at løse det store mysterium om de vestsjællandske havørreder. Vi er meget glade for opbakningen, vi får,” slutter Kurt Jørgensen.

Samtidig er Task Forcen helt overbeviste om vigtigheden i fortsat at overvåge bestandsudviklingen samt arbejdet med at sikre en god vandløbskvalitet, gydemuligheder, god passage samt en stor smoltudvandring.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0