Lukning af indendørsidrætten er smertelig for børn og unge

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Idræt er et af de vigtigste værktøjer til at øge både den fysiske og den mentale trivsel. Men endnu er mange børn og unge udelukket fra at kunne dyrke deres idræt. Derfor opfordrer Danmarks Idrætsforbund til, at indendørsidrætten genåbnes hurtigst muligt.

I partilederdebatten torsdag aften var der over hele linjen stor fokus på trivsel blandt børn og unge. Men et af de vigtigste værktøjer mod den stigende mistrivsel, idrætten, er fortsat kun begrænset i brug. Danmarks Idrætsforbund  (DIF) henstiller til, at hvis det ikke kan lade sig gøre at åbne idrætsaktiviteter for alle aldersgrupper, så bør børn og unge prioriteres, da det er yderst vigtigt, at børnene kommer tilbage til deres sport af så mange årsager.

”Langt de fleste danske børn er medlem af en idrætsforening. Men indendørsidrætten er stadig lukket ned, og det betyder i praksis, at en meget stor del af disse børn fortsat ikke kan dyrke deres idræt, og det gør voldsomt ondt,” siger Niels Nygaard, formand for DIF, og fortsætter: ”Den lange nedlukning er kritisk. Jo længere tid, der går, desto sværere bliver det at genaktivere dem, der er faldet fra, og det kan få konsekvenser for trivslen generelt. Samtidig er den lange nedlukning en trussel for fastholdelsen af både medlemmer og de frivillige, der er en vigtig del af fundamentet i den danske idrætsmodel.”

Svømmetræner forstår bekymringen

I Kalundborg forholder det sig ikke spor anderledes. De mange trænere og frivillige i de forskellige foreninger rundt omkring i kommunen er triste over, at de ikke kan få lov at undervise børn og unge i de sportsgrene, som de hver især har valgt og som alle elsker og savner. I Kalundborg Svømmeklub er man da heller ikke i tvivl om, at hele COVID-19 situationen har sat mange på en hård prøve i flere henseender.

”Hele corona-situationen sætter mange erhverv, familier og individer på hårde prøvelser inklusiv foreningslivet. I Kalundborg svømmeklub er det ingen undtagelse. På trods af massiv opbakning fra frivillige forældre og professionelle instruktører, så er også vi hårdt pressede. Presset, fordi vi ikke kan dyrke den sport, som vi alle elsker, og dele ud af den glæde ved vandet, som vi alle har,” siger cheftræner i Kalundborg Svømmeklub, Mikkel Hyldegaard Andersen, og fortsætter: ”For os som svømmeklub er det afgørende, at vi kan komme i vandet. Tre måneder uden vand og med udsigt til længere tid uden, kan jeg som cheftræner og menneske godt blive bekymret for. Jeg er bekymret for foreningslivet og de unge menneskers trivsel og mentale sundhed. Efter de seneste lempelser er det muligt at mødes udendørs i grupper op til 25 personer, men man lærer altså ikke at svømme uden at kunne være i vandet. De svømmere jeg til dagligt underviser og træner, savner at komme i svømmehallen, savner at se og udfordre hinanden, samt at grine sammen. Jeg håber snart - læs meget snart - at der bliver åbnet op for indendørsidræt, så vi kan dyrke den sport, vi elsker og holder af. Om det er badminton, håndbold eller svømning er underordnet. Vi har tidligere vist, at vi tager et stort ansvar for at overholde retningslinjer med strukturerede planer, det kan vi gøre igen.”

Forskning har gennem tiden påvist idrættens store betydning for menneskets fysiske og mentale trivsel. Undersøgelser under COVID-19 har dokumenteret markante udsving for børn og unge, når det gælder fysisk aktivitet. For nylig viste en undersøgelse fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet bl.a, at over 80% af de 6-16-årige har været mindre fysisk aktive under vinterens nedlukning sammenlignet med samme periode før nedlukningen. Tal som disse får DIF til at appellere til en åbning af indendørsidrætten.

Listen over argumenter er lang

Der er i det hele taget en lang række argumenter for genåbning af indendørsidrætten, som DIF gennem længere tid har båret ind til politikerne. Det er blandt andet:

  • Idræt styrker trivslen: En åbning af indendørs idræt er et vigtigt værktøj til at rette op på den stigende fysiske og mentale mistrivsel blandt især børn og unge.
  • Der er flere børn og unge, der dyrker indendørs end udendørs idræt. Dermed er der rigtig mange, især børn og unge, der trods åbningen af den udendørs idræt fortsat mangler deres idrætsfællesskab, og den fysiske og mentale trivsel der følger med. Vi er glade for alle dem, der er kommet i gang udendørs, men vi mangler fortsat at få mange med. 
  • Fysisk sundhed: Ifølge helt ny rapport fra SDU bevæger 9 ud af 10 børn og unge sig ikke nok under den anden nedlukning, og 8 ud af 10 bevæger sig mindre under nedlukningen end for et år siden. Det kan få store sundhedsmæssige konsekvenser.
  • Mental sundhed/trivsel: På alle parametre er befolkningen blevet mere stressede, ensomme og utilfredse med livet. Blandt unge føler hele 40 procent sig ensomme, og 44 procent sig stressede. En markant stigning fra første nedlukning 
  • Konsekvenser for dansk foreningsliv: Hvis indendørsidrætterne ikke meget snart bliver åbnet, så slutter sæsonen, og så vil foreningerne og medlemmerne være adskilt i cirka 9-10 måneder (der er først sæson i sensommer/efteråret 2021 igen). Det kan vise sig umuligt at få fat på medlemmerne igen efter så lang tids fravær.
  • Langsigtede konsekvenser for børn og unge: Livslange og sunde idrætsvaner grundlægges i barndommen. De børn og unge, der falder fra nu, kan komme til at betale en høj pris i form af manglende sundhed og fællesskab senere i livet. Især for de mere udsatte grupper og områder – hvor forældrene måske har andre bekymringer lige nu.
  • Vurdering fra ekspertgruppen: Den Faglige Referencegruppe under Sundheds- og ældreministeriet betoner – ligesom os - foreningsidrætten og dens fællesskaber som vigtige for befolkningens sundhed, trivsel og individuelle frihed.
  • Indendørs idræt kan afvikles forsvarligt, og klubber og frivillige har vist, at de med stor ansvarlighed lever op til retningslinjerne og tager ansvar.
  • Rekrutteringen af frivillige kræfter at gået i stå under nedlukningen, og frivillige er en forudsætning for foreningsidrætten.
  • Mange foreninger lider økonomisk under ikke at kunne tilbyde aktiviteter. Problemet bliver endnu større, når medlemmer falder fra eller undlader at betale kontingent på grund af de manglende aktiviteter.

Del