AnnonceLuk annonce
Lukkethed i Kalundborg.

21-12-2017

Læserbrev:

Lukkethed i Kalundborg

Til den lukkede dagsorden på kommunalbestyrelsesmødet i Kalundborg, den 20. december 2017 havde Enhedslisten Kalundborg stillet forslag om genoptagelse af sag fra 26. februar 2014, omhandlende Kalundborg Havn, herunder særligt problematikken om udkast til lejekontrakt mellem Kalundborg Havn og Lerchenborg Gods. Efter afstemning blev punktet taget af dagsordenen og slet ikke behandlet.

Denne afgørelse understøtter de formodninger der om, at der er noget lusket i denne sag.

Som det er fremgået af dagspressen så har Kalundborg havn som er en selvstyrehavn indgået en lejeaftale med Lerchenborg gods, som sikrer Lerchenborg gods en indtjening tæt på 600 mio. kr. i de 99 år lejeaftalen dækker.

Kommunalbestyrelsen undlod i sin tid, at ekspropriere, fordi Kalundborg havn havde fået lavet en undersøgelse der viste, at man ikke kunne ekspropriere. En ekspropriation ville sandsynligvis have kostet max. ca. 15 mio. kr. Men ingen i Kommunalbestyrelsen fik undersøgelsen at se. Og i valgkampen var der flere der fremhævede, at undersøgelsen slet ikke er lavet.

Lejeaftalen blev godkendt af kommunalbestyrelsen i februar 2014 og samme år holdt Lars Løkke grundlovstalen på Lerchenborg gods, måske et tilfælde, men under alle omstændigheder havde Venstre sikret Lerchenborg gods en ualmindelig lukrativ aftale.

I Randers gjorde de det anderledes. I 2007, eksproprierede Randers Kommune to grunde og dermed skulle Randers Havn betale et engangsbeløb på 8,50 kr. pr. kvadratmeter i erstatning til ejeren, og havnen ejer i dag jorden. Men Kalundborg Havn skal betale, ifølge Børsen ca. 8,00 kr. pr. kvadratmeter om året i de aftalte 99 år for det lejede jordstykke, hvilket betyder at Lerchenborg gods vil, igen ifølge Børsen få en indtægt for de 99 års leje på 594 mio. kr.

Således er lejeaftalen en særdeles dårlig forretning for Kalundborg havn og gør havnen mindre konkurrencedygtig og giver højere priser til havnens kunder. 

Da borgmester Martin Damm foreslog på gårsdagens møde i kommunalbestyrelsen, at fjerne punktet fra dagsordenen understregede han, at jeg ikke måtte sige noget om indholdet i sagen. Jeg måtte kun forholde mig til om punktet skulle på dagsordenen eller ej. Formaningen klinger lidt hult, al den stund at borgmesteren selv har udtalt sig om sagens indhold til dagspressen.

Bl. a. den 13. november 2017 til Børsen, om godkendelsen af, at Kalundborg havn skulle leje jordstykket af Lerchenborg gods; om at kommunalbestyrelsen fulgte havnens anbefaling. "Det var den anbefaling, vi fik fra havnen, at det var den model der var bedst. Og den har vi godkendt."

Og yderligere samme dag i Børsen om at kommunalbestyrelsen ikke fik den juridiske aftale til gennemsyn. "Ifølge borgmester Martin Damm (V) der jagter genvalg 21. november, var det unødvendigt for kommunen at undersøge, da havnen ifølge ham havde fået lavet en juridisk vurdering, der viste, at kommunen ikke kunne ekspropriere jord til havneprojekter."

Med venlig hilsen

Niels Erik Danielsen
KommunalbestyrelsesmedlemFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0