AnnonceLuk annonce




Lokalråd går ikke ind for et koncerthus på havnen

27-03-2017

Kalundborg Bys Lokalråd går ikke ind for at der bygges koncerthus i forbindelse med den nye havnepark. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Kalundborg Bus Lokalråd har afholdt deres årlige generalforsamling, her blev det bl.a. nævnt at rådet ikke støtter et koncerthus i forbindelse med den nye havnepark.

Kalundborg Havn lagde lokaler til, da Kalundborg Bys Lokalråd afholdte deres årlige generalforsamling.

Formand for lokalrådet, Ditte Schwartzbach, aflagde bestyrelsens beretning hvor der bl.a. blev nævnt de sager rådet har været involveret i og har haft indflydelse på siden sidste generalforsamling.

I beretningen blev også nævnt det gode samarbejde med Højbyens grundejerforening, Handelsstandsforeningen, Erhvervsrådet, dele af den kommunale administration, samt ikke mindst et samarbejde med ejendomsejer Lars Wølck.

Lokalrådet har indgivet forslag til udformning af området i den kommende Havnepark, det er rådets overbevisning at de indleverede forslag bliver taget meget seriøst.

Lokalrådet, går ikke ind for bygning af et Koncerthus på Havnepark arealet.

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen nu af formand Ditte Schwartzbach, samt bestyrelsesmedlemmerne Lone Christensen, Hanne-Dorthe Hansen, Peter Torben Hansen, Lars Wølck, samt Peter Stillinge Dong.

Efter generalforsamlingen var der foredrag og film om Kalundborg Havn, hvor havnedirektør Bent Rasmussen bl.a. gennemgik planerne for den nye Vesthavn.



Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0