AnnonceLuk annonce
Lokal corona hjælpepakke

25-06-2020

Amfiscenen i Gryden på Møllebakken skal renoveres, og er blandt de projekter som nu sættes igang. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag aften var der kommunalbestyrelsesmøde i Kalundborg, hvor man bl.a. diskuterede ’den lokale corona hjælpepakke’. Hjælpepakken skal gøre det muligt for særskilte tiltag i 2020, bl.a. vil man fremrykke flere anlægsinitiativer i kommunen.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 20. maj 2020 at igangsætte undersøgelser med henblik på at kunne iværksætte ekstraordinære anlægsaktiviteter i Kalundborg Kommune grundet COVID-19. Der er tale om en blanding af nye aktiviteter og aktiviteter, som kan fremrykkes fra næste års anlægsbudget.

Den ’lokale corona hjælpepakke’ skal hjælpe, hvor den kan, og det gør man ved at fremrykke anlægsinitiativer, betale leverandører med det samme, ligesom man vil sænke personskatten med 0,4 pct. Af anlægsinitiativer er bl.a.

  • Renovering af Gryden (amfi-scenen) på Møllebakken, der dog afhænger af dialog med fredningsmyndigheder.
  • Ny opstribning af Holbækvej
  • Fremrykning af driftsbudget til modernisering af vejbelysning fra 2021.
  • Fremrykning af anlægsbudget til vejvedligeholdelse fra 2021
  • Foranalyser og projektering som forberedelse til renovering af Holbækvej – Strækning 3
  • Fremrykning af del af anlægsbudget til trafiksikkerhedsindsatsen fra 2021
  • Etablering af cykelsti på Esbern Snaresvej, der skal tænkes sammen med vejvedligeholdelse.
  • Ombygning af tidligere materielgård i Gørlev til hjælpemiddeldepot og udekørende enheder i IP-syd
  • Rensning af røggasser på færger
  • Sænkning af personskatten med 0,4 pct.

Der er imidlertid et særligt fokus på travlhed på bygge- og anlægsområdet, der netop kan påvirke de forventede tidsplaner. Samtidig kan en eventuel udvidelse af anlægsopgaver i 2020 påvirke og udfordre de aktuelle ressourcer på anlægsområdet, der arbejder med opgaverne.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0