AnnonceLuk annonce
Liv i Forsamlingshusene er blevet en stor succes

06-05-2020

Billede fra et totalt udsolgt arrangement i Reerslev Forsamlingshus. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Liv i Forsamlingshusene har været en stor succes, som et enigt Kultur- og Fritidsudvalg mener skal fortsætte i fremtiden.

Efter inspiration fra Viborg Kommune, hvor tilsvarende projekt har fungeret siden 2009, blev projekt "Liv I Forsamlingshusene" i Kalundborg Kommune opbygget, med start i 2016, og senere forlænget i 2018.

Formålet med projektet har været at understøtte muligheden for at forsamlingshusene i kommunen kan udbyde en lang række kulturelle og sociale aktiviteter, uden for stor økonomisk risiko, for at sikre borgerne i hele kommunen gode oplevelser samtidigt med at det generelle aktivitetsniveau i forsamlingshusene højnes.

Ordningen er skruet således sammen: Kalundborg Kommune betaler halvdelen af honorar og transportudgifter til den enkelte kulturaktør, mens den anden halvdel er op til forsamlingshuset at fremskaffe. Det kan ske ved entréindtægt, sponsorater, samarbejde med lokale foreninger eller andet.

I Kalundborg Kommune er der 19 selvejende forsamlingshuse, og i alt har 15 anvendt tilbuddene fra projekt "Liv I Forsamlingshusene.

Kultur- og Fritidsudvalget afsatte i budget 2018 180.000 kr. årligt for perioden 2018-2020 til fortsættelse af projekt "Liv I Forsamlingshusene". Midlerne udløber med udgangen af 2020, og derfor blev projektet evalueret på udvalgets sidste møde, hvor der bl.a. skulle tages stilling til om projektet skal fortsætte.

”Liv i Forsamlingshusene har været en stor succes, så et helt enigt udvalg indstiller, at vi får det med på planseminaret og at det kommer ind i budgetlægningen,” siger udvalgsformand Ole Glahn, og fortsætter,

”Der her har jo givet forsamlingshusene nye kræfter, og folk som i forvejen ikke kender til forsamlingshusene kan nu se at de faktisk kan bruges til noget, fx en fest, så det er kultur på lokalt plan.”

I alt har der været afholdt 129 arrangementer på 8 sæsoner.

"Liv I Forsamlingshusene" har formået med relativ få midler at skabe øgede kulturelle aktiviteter I tæt samarbejde med borgerne i hele kommunen.

Forsamlingshusenes Fællesråd har udtrykt ønske om at fortsætte projektet.

”Projekt Liv i Forsamlingshusene har en gavnlig virkning på brandingen af Kalundborg Kommune som helhed. Hvis Kalundborg kommune ønsker denne fortsatte positive udvikling, bør projektet fortsætte,” skriver Peter Nielsen fra Forsamlingshusenes Fællesråd i sin evaluering og fortsætter,

”Projekt Liv i Forsamlingshusene øger tilgangen af kvalitative kulturoplevelser, til gavn for borgere i hele Kalundborg kommune, - også landdistrikterne, og støtter op om tanken om, at forsamlingshusene fungerer som lokale kulturcentre.”


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0