AnnonceLuk annonce
Lindegården forfalder.

16-04-2019

Læserbrev:

Lindegården forfalder. Er der tale om en bevidst strategi?

Enhver der har set Frantz Howitz’ udsendelse på  dk4:  ”En vandring gennem Kalundborgs højby” , kan ikke være i tvivl om Lindegårdens betydning for Kalundborg. Den er et stort og markant anlæg af afgørende værdi for byen.

Men Lindegården får lov til at forfalde!

Gennem et par år har vestlængen været lukket på grund af et omfattende angreb af skimmelsvamp og fugt. Kommunen har ingenting foretaget sig. Tværtimod har man i det sidste års tid undladt at gennemføre affugtning med den begrundelse, at det vil være spild af elektricitet.

Der er grund til at minde Kalundborg kommune om dens forpligtelser i forhold til Lindegården.

I 1993 lykkedes daværende kulturminister Jytte Hilden at sikre 1 mill. kr. til en hovedistandsættelse af Lindegården. Det var en betingelse, som Kalundborg kommune stillede, for at overtage bygningen. 1995 var istandsættelsen gennemført og i 1996 blev Lindegården vederlagsfrit overdraget til Kalundborg kommune, bl. a. på det vilkår at kommunen skulle sikre publikums frie adgang til ejendommen.

Kommunen har overtaget en fredet ejendom med de forpligtelser det indebærer. Kulturarvstyrelsen har om Lindegården skrevet (2010) at ”Man skal tilstræbe at gården bevarer sin originalitet, men på en sådan måde at den bedst mulig kan fungere i det regi der nu er den givet”.

Kommunens økonomi taget i betragtning er det en skændsel, at man intet foretager sig. Kultur er i denne kommune tilsyneladende ensbetydende med idræt og frivillige foreninger. Ingen tager vare på den historiske arv. Man fristes til at tro, at det – i vor historieløse kulturforvaltning - er en bevidst strategi at trække sagen så langt ud, at en istandsættelse af Lindegården bliver så dyr, at den forbyder sig selv. Og så kan man jo passende lukke museet i de bygninger og flytte genstandene ud i de lokale forsamlingshuse som kulturudvalgsformanden og borgmesteren er så glade for.

Kaj Buch Jensen

Bakkehaven 21

4400  KalundborgFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0