AnnonceLuk annonce
Læserbrev: Man gør børn fortræd.

30-04-2017

Læserbrev: Man gør børn fortræd

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har behandlet kvalitetsrapport om Folkeskolen. Tallene omtaler en negativ udvikling som ikke har ændret sig de sidste år. På trods af en sund økonomi i kommunen er der tilsyneladende ikke vilje i ledelsen af kommunen til at afsætte nødvendige midler til afgørende at rette op på de dårlige forhold for børnene i Folkeskolen. Kun ca. 60 % af eleverne får gode resultater i dansk og er et godt stykke under målsætningen på 80 %.

Når børn snubler i Folkeskolen er der fare for at de stilles dårligere senere i livet. Det betyder, at de sociale udfordringer som vi også har i Kalundborg de fortsætter. Dertil kommer en del børn som ekskluderes af inklusionen. Selvom regeringen har meddelt, at man ikke længere ville følge målsætningen om, at 96 % af alle elever skal være på normalområdet, så fastholdes denne målsætning i Kalundborg. Der er samtidig mange lærere i Kalundborgs skoler der oplever at have elever i klassen, som ikke får den hjælp, der er behov for. Ligeledes er der mange lærere, der ikke mener at de har tilstrækkelige kompetencer til at løfte inklusionsopgaven. En del af børn går slet ikke i skole. I januar i år havde Kalundborg kommune registreret 175 elever som havde mere end 14 dages fravær fra vores skoler. Det er de blå partier med Martin Damm i spidsen der har ansvaret for de forhold man byder elever, forældre og lærere i Folkeskolen, en udvikling som ikke må fortsætte.

Med venlig hilsen

Enhedslisten Kalundborg

Niels Erik Danielsen

Jesper Hjelm Kristensen, 6048 2258 (Medlem af børn og unge udvalget)Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0