Læserbrev: Giv børnene deres stemme tilbage.

I forældregruppen bag stormødet den 14/3-17 ser vi rystet til, hvordan vores agenda i medierne bliver forpurret af højtragende politiske floskler, kasten med beskyldninger og manglende empatisk medmenneskelighed.

Forældregruppens eneste ønske er et solidarisk forum, hvor vi på sigt konstruktivt kan drøfte vores børns fremtid - vores familiers fremtid, så Kalundborg bliver et bedre sted at bo.

Mens debatten kører heftigt i medierne, mistrives vores børn stadig; de kommer ikke i skole, de bliver angste og stressede, de bliver selvskadende, de bliver overmedicineret, de bliver glemt.

Vi støtter vores børn igennem "den gode inklusion", som tager afsæt i det stærke børnefællesskab, men som ikke tager højde for individet bag ordet og som SKAL inkludere børn med stærkt svækkede sociale kompetencer og for hvis skyld?

Og når inklusionen ser succesfuld ud, så klapper alle i deres hænder - ingen ser det skræmte barn som føler sig ekskluderet fra fællesskabet i en klasse på 25 elever. Ekskluderet fra et fællesskab, hvor barnet ofte vil være fagligt udfordret, et fællesskab hvor barnet ikke kan begå sig socialt, et fællesskab hvor barnets styresystem er i konstant alarmberedskab - og så skal barnet kunne modtage læring? Og så skal barnet rummet, at kunne være i sig selv?

Som voksne kan vi tage vore egne valg, vi kan finde et nyt job, flytte - vi kan gøre, hvad vi synes. Hvem lytter til børnene? De børn som hver dag kæmper en kamp med deres indre dæmoner, de børn som forsøger at råbe os op og sige stop, de børn som samfundet kvæler. Hvor er deres stemme?

For hvis skyld skal børnene inkluderes?

Er det for samfundets skyld? Er det for pengekassens skyld? Er det pga. kommunens ønskede status om kun 200 specialpladser? Det kan ikke være for børnenes skyld.

Maria Nielsen.

Anne-Mette Jeppesen

Jorløse Byvej 27

4470 Svebølle

Del