AnnonceLuk annonce
Læserbrev: Bynær Havnepark - parkering.

17-04-2017

Jens og Erik Ebdrup, ejere af Grand Ejendomme, er langt fra tilfreds med kommunens håndtering af parkeringsforholdene i den ny Havnepark. Foto: Jens Nielsen

Læserbrev: Bynær Havnepark - Svar til Dennis Ravns bemærkninger i TV Kalundborg.

De bemærkninger Dennis Ravn er fremkommet med i TV-Kalundborg d. 12-4-17, har vi følgende kommentarer til.

Dennis Ravn udtaler igen ”jeg mener vi har fundet en rimelig løsning”.

Løsningen er, at der etableres 6 parallel p-pladser inden for 50 m, som ikke egner sig til svage patienter, derudover kommer der yderligere 34 i en afstand på 50-100 m. Hvis disse pladser  alene var forbeholdt Sundhedscenter Grand, var det ikke tilstrækkeligt med nære p-pladser.

Når Dennis Ravn desuden forventer at ansatte i f.eks. revisionsfirmaet, gæster i havneparken, beboere, kunder til blomster- og fiskebutikken og de mange sejlere der har deres både i Vesthavnen vil parkere mere end 200 m væk..

Så bliver det de svage der taber kampen.

Vi mener det er på tide at Dennis Ravn forklarer det rimelige i planen.

Nej, det har aldrig været meningen at den nye Havnepark skulle plastres til med parkeringspladser. Det har heller aldrig været meningen at den skulle plastres til med gammelt skrammel, og der skulle være bunker af ”jord”, der består af lerknolde, der synligt er forurenet af pap, papir, metal, plast, gummi og byggeaffald.

Vi har aldrig ønsket at plastre Havneparken til med p-pladser, det vi har foreslået er, at en lille del ( ca. 12 % ) af det areal der alligevel skal være åbent, flyttes lidt rundt. Så kan arealet, der alligevel står tomt det meste af tiden blive anvendt fornuftigt, til glæde for borgerne. Derudover er det muligt at udvide den samlede Havnepark med ca. 600 kvm. hvilket svarer til en forøgelse på ca. 10 %.

Vi tror ikke der skal bruges flere skattekroner på vores forslag, til gengæld har Kalundborg Kommune startet et fejlagtigt projekt på et forkert grundlag, og for hver dag der går, koster det flere skattekroner at rette det til, så det også bliver til glæde for kommunens borgere..

Dennis Ravn udtaler at ”Ejerne af Grand har haft et problemer med parkering til huset siden 2004, hvor der blev etableret sundhedscenter.” Det er ikke korrekt, i 2004 fik vi netop løst parkeringsproblemerne med hjælp fra den meget erhvervs- og borgervenlige borgmester Tommy Dinesen. Gode parkeringsforhold var en forudsætning for at Kalundborg Kommune fik et unikt sundhedscenter, som mange andre misunder Kalundborg. Det var først, da Dennis Ravn blev projektleder på Bynær Havnepark, at vores parkeringskaos startede, det er så det der nu kulminerer med en katastrofe.

Vi har oven i købet oplevet direkte chikane, hvor der, uden varsel, er blevet lukket p-pladser uden grund. Der er skriftlige og mundtlige aftaler der ikke er overholdt. Vi er lovet dialog og info, men alt har været på skrømt.

En stor fordel ved den multiplads vi har foreslået er, at den placeres et sted, hvor den netop fremmer koblingen mellem by og havn.

Det nævnes ”at en samlet Kommunalbestyrelse har godkendt planerne for den Bynære Havnepark”.

Dennis Ravn kender åbenbart ikke papirgangen for det projekt han selv er leder for.

Det konkrete projekt er aldrig behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde.

Vi er begyndt at få reaktioner fra medlemmer af  kommunalbestyrelsen, der først nu opdager hvad der er ved at blive gennemført, uden at de er orienteret..

Vi går også ud fra, at den Politiske Styregruppe er misinformeret,

Det projekt vi fik forelagt d. 12.  februar, var ændret d. 16. marts.

Det projekt man nu fysisk er i gang med at anlægge er ændret igen.

Hvem har godkendt de ændringer??? I et projekt, der er godkendt af en samlet Kommunalbestyrelse.???

Teknisk direktør Michel van der Linden har udtalt ”Grand ejendomme har selv en opgave i at få etableret flere parkeringspladser”.

Direktøren har desuden skriftligt meddelt os, at vi er forpligtet til at skaffe p-pladser på egen grund.

Grand - bygningen har ligget på den grund siden 1920, i 97 år, der er plads til 7 p-pladser på egen grund.

Den eneste måde vi kan opfylde kravet på er ved at rive Grand – bygningen ned.

Men så mister Dennis Ravn sin kulisse.

Det er skræmmende, at det er lykkedes projektleder Dennis Ravn, som i øvrigt ikke har nogen viden, respekt eller indsigt i forholdene i området, kan få igangsat dette projekt. Uden at det konkrete projekt er behandlet på et kommunalbestyrelsesmøde., og vi er desuden overbevist om, at den politiske styregruppe er misinformeret. Ingen ansvarlig politiker, med respekt for syge og svage, kan godkende dette, hvis de er korrekt oplyst om konsekvenserne.

Stort set hver gang Dennis Ravn har skrevet til os, har de ubegrundede afslag indeholdt følgende sentens:

”Vi håber at I vil indgå en fortsat konstruktiv dialog med at udvikle Havneparken i samspil med omkringliggende aktiviteter, så vi sammen kan søge de gode løsninger for at udvikle området.”

Vi ser frem til et møde med borgmester Martin Damm d. 19 april, hvor vi håber at starte en konstruktiv dialog. om Bynær Havnepark.

Med venlig hilsen

Erik og Jens Ebdrup

Grand Ejendomme I/S

16-04-2017Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0