AnnonceLuk annonce
Lærernes engagement er højt i Kalundborg Kommune

19-02-2020

Ledelse og medarbejdere i Kalundborg Kommune samarbejder om at øge det faglige niveau på folkeskolerne.

I Kalundborg Kommune er medarbejdere og ledelse enige om at stå sammen om indsatsen for at øge det faglige niveau i Folkeskolen. Det omfatter blandt andet et samarbejde mellem forvaltning, BUPL, FOA, Skolelederforeningen og Lærerkredsen om såkaldt Professionel Kapital på folkeskolerne. Det vil sige samarbejde om kerneopgaven gennem blandt andet kvaliteten af de relationer, der er mellem de ansatte på skolen samt samspillet mellem medarbejdere og ledelse, skriver Kalundborg Kommune i en pressemeddelelse.

Undersøgelser viser, at folkeskoler med høj professionel kapital samtidig har bedre forudsætninger for at skabe gode rammer for eleverne og øge elevernes faglige niveau. Indledningsvist har alle medarbejderne på folkeskolerne udfyldt en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Når man sammenligner med øvrige kommuner, som har fået kortlagt deres professionelle kapital, så ligger folkeskolerne i Kalundborg Kommune højt på afgørende parametre som social kapital, tillid, retfærdighed, indflydelse på eget arbejde, ledelseskvalitet og engagement i arbejdet.

”Vi har i fællesskab ansvaret for at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen. Derfor kan vi være stolte af vores folkeskoler i Kalundborg Kommune som er karakteriseret af god ledelseskvalitet, tillidsfuldt samarbejde samt engagerede lærer og pædagoger,” siger Karen Sørensen, der er formand for Lærerkredsen i Kalundborg Kommune.

Det er Danmarks Lærerforening som har gennemført undersøgelsen. Skoleledere og tillidsrepræsentanter har I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen været samlet på internat med henblik på at drøfte videreudviklingen af den professionelle kapital på de enkelte skoler. Her deltager også professor Tage Søndergård Kristensen giver feedback til hver enkelt skole på deres egne resultater. Direktør for Børn, Skole og Familieområdet Michael Gravesen supplerer:

”vi har på den ene side nogle udfordringer på vores folkeskoler og på den anden side et meget stærkt fundament for rigtig gode rammer for fagligt niveau, trivsel og udvikling for vores elever. En høj professionel kapital har erfaringsmæssigt positiv effekt for elevernes trivsel og læring”.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0