AnnonceLuk annonce
Kunsten koster penge

10-04-2021

Entréen kunne fx være, når Maja Lisa Engelhardt bl.a. kendt for sine udsmykninger på tre danske universiteter, Højesteret, Landbohøjskolen, Christiansborg og Nykredits Hovedsæde, udstiller på Bispegården. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der har igennem de senere år været et øget aktivitetsniveau i Bispegårdens kunstudstilling med flere attraktive udstillinger med kendte kunstnere, der skaber interesse der rækker udover lokalområdet. Dette har øget antallet af besøgende og ligeledes omkostningerne forbundet med udstillingerne. Kultur & Fritidsudvalget har derfor, på deres udvalgsmøde tirsdag, besluttet at gå videre med idéen om, at indføre entré ved udvalgte større udstillinger på Bispegården.

Det blev på gårsdagens møde besluttet, at man ville gå videre med idéen om, at det gøres muligt at opkræve entré ved udvalgte udstillinger på Bispegården. Entréen vil dels signalere, at de pågældende udstillinger har interesse, der rækker ud over den lokale, og dermed har en national bevågenhed. Herudover vil det gøre det muligt at opsætte større udstillinger, og imødekomme flere besøgende og eventuelle ændrede installationer.

Der blev foreslået en entré på omkring 30-50 kr. baseret på en konkret vurdering af de udstillinger, der har en vis størrelse og kvalitet. Det skønnes at dreje sig om maks. 1-2 udstillinger årligt som fx de tidligere udstillinger af Thomas Kluge og Maja Lisa Engelhardt. Eksterne arrangører, som bl.a. Lundbyekomitéen, der i år og tilbage i 2018 kuraterede en udstilling med værker af J. Th. Lundbye vil ligeledes falde ind under muligheden for entréopkrævning.

Det skal stadig være gratis for børn og unge under 18 år at besøge udstillingerne, idet man ønsker at fremme de kommende generationers interesse for kunst. Til sammenligning opkræves der ca. 80 kr. i entré på mindre kunstmuseer og fra 115 kr. og op på de større. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0