AnnonceLuk annonce
Kunderne får indflydelse på fremtiden

12-08-2017

Kunderne hos Kalundborg Forsyning skal vælge to repræsentanter til bestyrelsen. Alle kan stille op til valget, der foregår i efteråret.

Der skal vælges to repræsentanter til bestyrelsen for Kalundborg Forsyning, og for første gang skal valget foregå elektronisk. Alle kunder kan stemme, og det skal gøres via NemID.

Det er anden gang forbrugerne kan stemme om, hvem der skal være deres repræsentanter i bestyrelsen. De omkring 30.000 kunder havde mulighed for at stemme for første gang i efteråret i 2013.

I øjeblikket er det Thomas Pedersen, Gørlev og Niels Erik Olsen, Kalundborg, som er valgt til at repræsentere forbrugerne i bestyrelsen, der tæller 11 medlemmer. Tre er udpeget af medarbejderne og de resterende seks poster er udpeget politisk af Kalundborg Kommunalbestyrelse.

I Kalundborg Kommune får forbrugerne vand i hanerne fra mange forskellige vandselskaber, men alle er spildevandskunder hos Kalundborg Forsyning. Forbrugerne kan enten selv stille op som kandidat til bestyrelsen eller med én stemme støtte den kandidat, som de mener, skal være deres repræsentant i bestyrelsen.

Alle der har lyst til at deltage i arbejdet i bestyrelsen kan stille op, hvis de kan stille med en liste med underskrift af 10 personer. Alle stillere skal være kunde hos Kalundborg Forsyning. Det er ikke et krav til hverken kandidat eller stillere, at de skal bo i kommunen, men det er kun kunder, som har stemmeret.

For at stille op som kandidat skal man være over 18 år og myndig. Man skal anmelde sit kandidatur og uploade stillerliste via forsyningens hjemmeside: www.kalfor.dk. Stillerlisten kan hentes på Forsyningens hjemmeside.

Kalundborg Forsyning består i dag af syv selskaber, og de hviler på tre ben: fjernvarme, vand og spildevand. Virksomheden betragtes i branchen som et innovativt og eksperimenterende flagskib. Der er tale om en kommunalejet virksomhed med egen bestyrelse, og udgangspunktet er en bæredygtig forsyning, der kan levere uden at slide på naturen. Det skal kunne ske indenfor de givne økonomiske rammer og med sikker drift og høj kvalitet.

Valget gennemføres i uge 43 og 44. Forsyningens hjemmeside vil også blive brugt til at informere om valget.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0