AnnonceLuk annonce
Kulturprojekt er fuldt finansieret

20-04-2017

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Lokale og Anlægsfonden har bevilget 10 mio. kr. til etableringen af den nye kultur- og bevægelsespark i Høng, og projektet er dermed fuldt finansieret. Anlægget bliver udformet som en spændende og moderne løsning på, hvordan en eksisterende idrætshal kan udvides med nye og tidssvarende aktivitetsområder. 

I alt bliver på projektet på 2.388 m² indendørs areal og 3.826 m² udendørs areal. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 10 mio. kr., og Kalundborg Kommune støtter med 35 mio. kr. Projektet er vurderet til en samlet pris af 45 mio. kr. og kan dermed vurderes til at være fuldt finansieret. 

Det eksisterende idrætsanlæg i Høng bliver altså udvidet med en ny idrætshal og en række såkaldte mellemzoner, der skaber nye uformelle mødesteder og sammenhænge på tværs mellem aktiviteter, ophold og naturområder. Arkitekturen er skabt som et loop omkring den eksisterende idrætshal, og gør det muligt for brugerne af den nye kultur- og bevægelsespark at følge med i alle aktiviteter. Både aktivitetszoner og mellemzoner skal skabe forbindelser mellem mange forskellige mennesker og aktiviteter. Nye former for idræt, leg og bevægelse bliver forbundet med mange af de klassiske idrætsgrene på måder, der skaber nye mødesteder og sammenhænge blandt brugerne. 

Den nye idrætshal på 1.204 m² får bl.a. et motoriklandskab. Delvist indbygget i det rummelige ankomstområde placeres en kultur- og rytmiksal på 310 m². Salen kan åbnes mod en ”kulturhave” og der kan på den måde skabes et helt særligt kulturelt rum om sommeren. Endelig bliver der etableret to pavilloner, hvor den ene indrettes til møder, undervisning og madpakkehus og den anden til et cykelstøttepunkt med værksted og vask. 

Udenfor skaber mellemzonerne to ”haverum”. Kulturhaven får frugttræer, græsplæne og forskellige opholdsmøbler som fx hængekøjer. En anden mindre have, der indrettes til funktionel styrketræning, leg og parkour. Indvendigt byder mellemzonerne på en række åbne områder med lounge, boulder-klatrevæg, e-sport-lokale og café. 

”Der er tale om et visionært eksempel på, hvordan et idrætsanlæg kan indrettes fleksibelt og på en måde, der gør det muligt hele tiden at tilpasse det fremtidens skiftende tendenser og aktiviteter i idrætslivet. Mellemzonerne vil som aktive bindeled mellem de støre aktivitetsrum sikre og støtte udviklingen af de engagerende mødesteder for brugere, der ellers kommer for at dyrke meget forskellige aktiviteter,” siger Oliver Vanges, der er udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Også Gitte Johansen (V), der er formand for den politiske styregruppe vedr. Kultur- og Bevægelsespark Høng, Kalundborg Kommune er glad for den store opbakning.

"Vi er utroligt glade for støtten til den nye kultur- og bevægelsespark i Høng, både den økonomiske men især den, vi oplever lokalt. De lokale idrætsforeninger har sammen med arkitekter og kommune bidraget med stort engagement og mange ideer til udviklingen af et meget spændende anlæg. Det vil i den grad bidrage til Kalundborg Kommunes vision for Høng: at blive en endnu mere attraktiv by for børnefamilier.”Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0