AnnonceLuk annonce
Kloakarbejde til stor gene for bustrafikken

29-03-2017

Bus trafikken er udfordret i forbindelse med at krydset i Bredgade/Vænget er spærret. Det betyder store omveje med forsinkelser til følgel Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

En række busruter i Kalundborg by er kraftigt udfordret i forbindelse med, at krydset Bredgade/Vænget er helt spærret i forbindelse med Kalundborg Forsynings kloakarbejde.

For flere af busruterne i Kalundborg betyder kloakarbejdet i Bredgade/Vænget en stor omvej, og det er derfor umuligt at overholde tidsplanen. Flere af busserne, der plejer at køre igennem lyskrydset i Bredgade/Vænget skal nu i stedet følge en rute op ad Nygade, Sct. Jørgensbjerg og til venstre ad Rugbjerg Alle. Netop krydset Rugbjerg Alle/Sct. Jørgensbjerg forsinker busserne rigtigt meget i myldretiden.

”Vi kan holde i rigtigt lang tid, før vi kan dreje til venstre ved Rugbjerg Alle og for enden af Rugbjerg Allé er der også altid en lang kø, der forsinker bussen,” fortæller en chauffør på rute 551

Udmeldingen fra Kalundborg Forsyning har hele tiden været, at krydset vil være spærret i to uger, men da en bekymret borger (hvis navn er kendt af redaktionen) rettede henvendelse til Movia og DOT mht. busruterne, fik han pludselig nye datoer for perioden, hvor krydset var spærret.

”Da det jo giver en del tilpasningsproblemer for de daglige busrejsende i busserne 551, 552, 553 og 577, sendte jeg en forespørgsel til Movia og DOT vedr. busruterne, og de sendte informationer tilbage om, at spærringsperioden nu vil vare frem til den 22. maj i stedet for den 10. april. Dvs. næsten to måneder, hvor de til at begynde med skrev to uger,” fortæller han til TV-Kalundborg.dk

Richard Bogh Tobiasen, der er projektleder hos Kalundborg Forsyning, fortæller imidlertid, at Kalundborg Forsyning åbner op for almindelig trafik igen om to små uger, som planen hele tiden har været. Men, at han ikke er sikker mht. bustrafikken pga. et andet projekt, som Kalundborg Kommune kører sideløbende.

”Vi åbner for krydset efter to uger, som planlagt, men hvorvidt bustrafikken kan komme igennem pga. kommunens projekt i Bredgade, det ved jeg ikke. Det sorterer under kommunen. Men den 22. maj er den dato, hvor hele vores projekt er færdig her i Bredgade/Vænget,” siger han.

Ahmet Bilgin, der er vejingeniør ved Kalundborg Kommune bekræfter imidlertid, at det vil være muligt at køre gennem krydset i Bredgade, også for bybusserne, fra den 10.4. som lovet.

”I forbindelse med, at der skal laves Bynær Havnepark laver kommunen en ændring på hele vejprofilen i Vænget mod havnen, og det betyder, at Vænget stadig er lukket, men Bredgade bliver åbnet for trafik, som lovet, den 10.4.,” siger han.Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0