AnnonceLuk annonce
Kommunen skal se at komme i arbejdstøjet

20-09-2019

Henrik Petersson aflagde bestyrelsen beretning. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg mener at Kalundborg Kommune gør for lidt for at fremme handelslivet i Kalundborg, det kom frem på foreningens generalforsamling torsdag aften, hvor også Henrik Petersson sagde farvel som formand for Vores Kalundborg.

Omkring 30 medlemmer af Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg var torsdag aften mødt op i mødelokalet hos Jyske Bank for at deltage i den årlige generalforsamling, hvor formand Henrik Petersson i sin beretning bl.a. lagde vægt på at Kalundborg Kommune har mange fine ord og dyre rapporter om bymidten, men ingen konkrete initiativer og ingen penge afsat til formålet.

”Vores indgangsvinkel til dialogen med kommunen er, at det er deres opgave at sørge for at rammerne er i orden. Her tænker jeg især på de fysiske rammer. Det kunne være almindelig renholdelse, renovering af gader og pladser, samt tiltag der kan øge bymidtens attraktivitet. Vi har tidligere bragt i forslag, at den store parkeringsplads langs Bredgade bliver renoveret, hvilket er stærkt tiltrængt, bedre skiltning, at der etableres en ny torveplads centralt i byen med mulighed for overdækning, at der sikres en tæt sammenhæng mellem bymidten og den kommende Havnepark samt til Møllebakken, der rummer et stort uudnyttet potentiale, samt bedre fysisk sammenhæng mellem Kordilgade og Nytorv mv. 

På ingen af disse områder er vi desværre ikke kommet videre! Jo der har været mange fine ord og dyre rapporter på området, men ingen konkrete initiativer og ingen penge afsat til formålet. Vi kan i mellemtiden glæde os over at der blive allokeret store midler til Havneparken, der når den bindes sammen med bymidten vil være et stort aktiv for byens borgere,” sagde Henrik Petersson i sin beretning, og fortsatte,

Jeg kan i mit arbejde som ejendomsmægler se hvor meget det betyder at vi har et attraktivt handelsmiljø, hvis vi skal tiltrække nye borgere, og det er også derfor jeg bidrager til arbejdet i bestyrelsen.

Kloge hoveder i Danmark og rundt omkring i verden, fortæller igen og igen, at et aktivt detailhandelsliv er af afgørende betydning for en bys og en kommunes udvikling. Vi mangler bare lige at overbevise vores egen kommunalbestyrelse om det. En stærk hovedstad i kommunen er med til at trække de andre byer op i gear også. Vi har potentialet i form af hyggelige byer, en sublim og varieret natur, masser af arbejdspladser og nu også studiepladser.

Lad mig gentage hvad jeg også sagde sidste år: Kære Kalundborg Kommune – skal vi komme i arbejdstøjet, vi er så parate.”

Også i den efterfølgende debat under punktet eventuelt, kom udvikling af bymidten til at fylde meget, bl.a. sagde Ole Meredin, indehaver af XL Byg i Bredgade,

Erhvervslivet skal over og have bolden, og være dem der tager bolden, vi skal ikke lade os styre af en kommunalbestyrelse og hvad de har lyst til med vores by, vi skal jo være klar over at langt de fleste har jo ikke meldt sig for at lave byudvikling, når det handler om at udvikle vores by skal vi se i øjnene at kommunen, de er ikke eksperter i at udvikle byer, vi skal være dem fra erhvervslivet der kommer med visioner og planer for hvordan det skal være, og vi skal i mange sammenhæng også stille krav til vores administration og kommunalbestyrelse, og vi skal være villige til at slås for det, for ellers kommer vi ikke videre, vi er nødt til at sadle helt om, vi er nødt til selv at komme op på hesten.”

Det var Henrik Petersson sidste beretning som formand, han har valgt at give stafetten videre efter syv år, men Henrik Petersson blev dog genvalgt til bestyrelsen sammen med Peter Westergaard, Glenn Swärd og Marianne Enøe. Hvem der fremover skal være formand bliver først bestemt på det førstkommende bestyrelsesmøde.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0