AnnonceLuk annonce
Kommune vil redde odderne fra trafikdrab

12-12-2020

Odderpassage: Odderen kan gå under broen langs vandet. Den vil nemlig ikke svømme under broen. Foto: Danmarks Naturfredningsforening.

kontakt@tv-kalundborg.dk

De danske oddere trives godt i Jylland, og er ved at etablere en god bestand på Fyn. Men på Sjælland står det helt anderledes til. Her er der så få oddere, at enkelt trafikdrab kan true bestanden. Rigtig mange oddere dør årligt i trafikken, hvor deres vandløb krydses af en landevejsbro. I Kalundborg vil kommunen komme problemet til livs.

Oddere har en vildt underlig vane: Selvom de bare kan svømme under en vejbro, der krydser deres vandløb, så vil de ikke. I stedet går de op og krydser vejen. Desværre ender det ikke altid godt. Hvert år dør 30-40 oddere i trafikken, ifølge Miljøstyrelsen. På Sjælland er odderne fortsat så truede, at et trafikdrab kan være problematisk for hele bestanden.

I Danmark findes der derfor mange odderpassager - enten stensætninger langs siden af broen eller en smal flydeponton - så odderne i stedet kan gå tørskoet under broen ude i siden. I Kalundborg Kommune vil de nu restaurere gamle odderpassager for, at redde så mange oddere som muligt. Penge til projekterne bliver samlet ind af Danmarks Naturfredningsforening, og biolog Bo Håkansson samarbejder med kommunen om at få passagerne til at blive virkelighed.

 ”Odderpassager er en af hovedårsagerne til, at bestanden igen er blevet stærk i Jylland. På Sjælland er odderne så fortsat truede, at odderpassager kan betyde liv eller død for hele bestanden. Derfor er vi utroligt glade for, at kommunerne går så helhjertet ind i det her,” siger han.

Sjællandsk odder fundet død i efteråret

I efteråret blev der desværre fundet en død odder ved Bromølle, netop et af de tre steder, hvor kommunen nu vil restaurere en gammel odderpassage. Og projektet kan derfor kun gå for langsomt, siger Peter Jannerup, biolog i Kalundborg Kommune: ”Vi har en international forpligtigelse til at bevare odderne i kraft af EU’s habitatdirektiv, så det tager vi meget seriøst. Vi kan gøre nok så meget for at forbedre odderens naturlige levesteder, men hvis de alligevel dør i trafikken, er indsatsen jo spildt. Derfor tæller hvert minut.”

Odderen har været udryddelsestruet i hele Danmark bl.a. på grund af, at odderne blev dræbt i trafikken, jaget og fanget i fiskernes ruser. Bestanden er stærk i Jylland igen, delvist fordi der er kommet flere odderpassager. På Fyn er odderne også ved at etablere en sund bestand. Men på Sjælland er der kun meget få oddere. Udover sporadiske fund af odderspor og optagelser med vildtkamera, kender man ikke til antallet af oddere på Sjælland. Derfor sætter Danmarks Naturfredningsforening og Kalundborg Kommune nu fokus på de sjællandske oddere og håber, at flere andre kommuner har lyst til at beskytte odderne bedre.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0