AnnonceLuk annonce
Kommune støtter op om nyt tag til sportshal

19-03-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Et enigt økonomiudvalg besluttede tirsdag aften at bevillige, at der stilles kommunegaranti for lån til nyt tag på Røsnæshallen.

Røsnæshallen har store problemer med et utæt tag med store driftsudgifter til reparationer til følge, derfor ønsker man nu at udskifte taget. Et nyt tag vil koste ca. 1 - 1,2 mio. kr. Herudover oplyser Røsnæshallens bestyrelse, at hallens vinduer og døre mod vest (dvs. mod banerne) er meget utætte, og man ønsker derfor også disse udskiftet i den udstrækning, at der måtte være plads i det skønnede anlægsbudget på i alt 1,2 mio. kr.

Røsnæshallen har selv opsparet 400.000 kr. til projektet, og bestyrelsen for Røsnæshallen søger nu, i en ansøgning, om hjælp til resten af finansieringen i form af et lån. En ansøgning som et enigt Økonomivalg på deres møde tirsdag besluttede at anbefale. Direktøren indstiller således, at der stilles kommunegaranti for lån i Kommune-Kredit på 800.000 kr.

En kommunegaranti skal normalt over Kommunalbestyrelsen for at blive endeligt godkendt, men på grund af hele situationen med COVID-19, vil borgmester Martin Damm (V) i stedet godkende ansøgningen ved en formandsbeslutning således, at Røsnæshallen kan komme videre med arbejdet med det nye tag.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0