AnnonceLuk annonce
Kommune hjælper virksomhederne

19-03-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Økonomiudvalget afholdte tirsdag aften møde, og besluttede her, at Kalundborg Kommune skal hjælpe erhvervslivet ved at suspendere nuværende betalingsfrister, og i stedet betale fakturaer m.m. med det samme, så der hurtigere kommer penge i kassen hos de enkelte virksomheder.

Kalundborg Kommune suspenderer med øjeblikkelig virkning alle betalingsfrister for køb af varer og tjenesteydelser fra de nuværende 30 dage, således at modtagne fakturaer betales hurtigst muligt, og at evt. aconto-betalinger, efter anmodning fra leverandører, kan godkendes af administrationen efter konkret og individuel vurdering, for de virksomheder, som måtte ønske det. Ændringen træder i kraft straks, og forsætter til anden beslutning træffes.

Kommunernes Landsforening (KL) har opfordret til, at kommunerne overvejer at hjælpe virksomheder i den aktuelle situation ved fremrykning af betalinger. I budgettet for 2020 er afsat 186 mio. kr. til betaling af entreprenør- og håndværkerydelser. Herudover er afsat 226 mio. kr. til andre tjenesteydelser. Et forsigtigt skøn vil være at 350 mio. kr. eller ca. 30 mio. kr.  månedlig heraf kan fremrykkes op til 14 dage. Det omhandler allerede eksisterende aftaler og kontrakter, samt sådanne der måtte blive indgået i den kommende tid.

”Det er en anbefaling fra KL, og rigtig mange kommuner har taget det til sig, og det har vi selvfølgelig også. Det betyder, at vi betaler vores modtagne fakturaer med det samme i stedet for efter de normale betalingsfrister. Vi betaler selvfølgelig for en ydelse, som vi allerede har modtaget, blot hurtigere end ellers for, at sende likviditet ud til virksomhederne," siger borgmester, Martin Damm (V).

En fremrykning af betalinger vil medføre, at den gennemsnitlige kassebeholdning sænkes. Da kommunen har positiv likviditet i langt hovedparten af året, og betaler negativ rente her, vil det ikke have en stor betydning.

Vi har likviditet, og det er derfor ikke noget, man mærker, og hvis virksomhederne har brug for pengene, er det da bedre, at de får dem med det samme,” slutter Martin Damm.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0