AnnonceLuk annonce
129 mio. kroner til Kalundborg

05-05-2020

Af Jens Nielsen

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet, som sikrer et Danmark i bedre balance. Det sikrer Kalundborg Kommune 129 mio. kr.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som danner forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.

Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021.

Regeringen og Venstre har i tillæg lavet et delforlig, der betyder, at de hver især ikke vil foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, uden at der er enighed om det.

Med aftalen om en reform af udligningssystemet bliver der skabt et mere robust og enkelt udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne.

Kalundborg Kommune er blandt de kommuner som får tildelt mest, nemlig 129 millioner kroner. Beløbet består af 103 mio. kr. i selve udligningsordningen og et ekstraordinært finansieringstilskud på 26 mio. kr.

Læs reaktioner fra borgmester Martin Damm senere på dagen.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0