AnnonceLuk annonce
Klimatosser.

28-11-2019

Læserbrev:

Klimatosser

Kalundborg Kommune tilsluttede sig i 2011 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-kampagne, som indebærer, at kommunen skal reducere sin udledning af CO2 med minimum 2 % årligt frem til år 2020.

I den forbindelse havde vi kommunens CO2 regnskab til orientering på KB mødet i går og samlet set lever vi op til aftalen. Så kunne man jo synes at alt var godt. Desværre er der løbet noget mere vand i åen siden aftalen blev indgået.

En ny rapport fra FN udtaler, at vi skal gøre meget meget meget mere end de årlige 2% som vi mente var tilstrækkeligt i 2011. Kloden har kurs mod næsten 4 graders opvarmning, vi risikerer at få malariamyg i Danmark grundet klodens opvarmning og vi får mere og mere vand ned ovenfra.

I det netop vedtagne blå budget er der ikke afsat midler til klimaforanstaltninger, der er en hensigtserklæring om flere solceller, men intet konkret. Rød blok afsatte i vores budgetforslag 4 millioner til en klimafond. Ikke meget men dog en erkendelse af, at situationen er mere end meget alvorlig.

Niels Erik Danielsen
KommunalbestyrelsesmedlemFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0