AnnonceLuk annonce
Kalundborgs udviklingsstrategi

27-08-2019

kontakt@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 er sendt i høring. Hovedbudskabet er, at kommunen skal udvikle sig bæredygtigt – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Kommunalbestyrelsen har sendt deres forslag til en strategi for, hvordan Kalundborg Kommune skal udvikle sig i de kommende år i høring. Strategien udfolder visionen om, at Kalundborg Kommune er et godt sted at bo og leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed.  

Overskriften er ’Mangfoldige ressourcer og samarbejde i fællesskaber’. Der betyder, at vi alle skal handle på en måde, der ikke fratager fremtidens generationer deres muligheder for et godt liv. Ressourcerne skal derfor forvaltes  med omtanke, og det enkelte menneske skal ses som værdifuldt, alle skal have lige muligheder for at udvikle sig, og blive en del af fællesskabet - alt sammen helt i tråd med FN’s 17 Verdensmål om bæredygtig udvikling, som kommunen bidrager til.  

Strategien bygger videre på de gode resultater, der allerede er skabt i samarbejde med mange forskellige aktører på bedste vis. Derfor er temaerne i hovedtræk de samme i det nye forslag til udviklingsstrategi som i den forgangne valgperiode. Der er dog tilføjet et nyt tema, nemlig uddannelse. Udviklingsstrategien, der sendes i høring, består således af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, og fem temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd, uddannelse og infrastruktur. 

Uddannelse i fokus 

Uddannelse har stor betydning ikke bare for de lokale unges livskvalitet og udviklingsmuligheder, men også for kommunens og virksomhedernes vækst som helhed. Det er attraktivt at bosætte sig i et område med gode uddannelsestilbud, for det giver muligheder for den enkelte og liv i lokalområdet. Udviklingsstrategien redegør for potentialerne, der ligger i en fortsat udvikling af et attraktivt uddannelsesmiljø. 

”Netop uddannelse har en ganske særlig betydning for det enkelte menneskes muligheder for at skabe en god tilværelse. Vi ønsker derfor, med denne strategi, at skabe endnu større opmærksomhed på vigtigheden af uddannelse og understøtte, at flere får adgang til uddannelse og livslang læring. I tæt samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner har vi skabt helt nye lokale uddannelsesmuligheder – denne gode udvikling vil vi gerne fortsætte,” siger Martin Damm. 

Det handler blandt andet om at skabe trivsel og høj kvalitet i dagtilbud og skoler og en god sammenhæng i hele uddannelsessystemet - fra daginstitutioner til videregående uddannelser.  

Strategien er baseret på løbende dialog om kommunens udvikling 

Kommunalbestyrelsen er i løbende dialog med mange forskellige interessenter, og får på den måde input til formuleringen af en samlet strategi for kommunens udvikling. På dialogmøder, workshops, Få-det-fikset-møder og ved mange andre arrangementer har politikerne lejlighed til at drøfte perspektiverne for kommunens udvikling med offentligheden. Borgere, foreninger, virksomheder mfl. bidrager ikke bare med deres idéer, forslag og synspunkter om vidt forskellige emner, de er også i høj grad med til selv at udvikle og gennemføre aktiviteter og tiltag, der udvikler kommunen i en positiv retning. 

”Vi står stærkt i Kalundborg Kommune. Vi har mange og gode erfaringer med at skabe resultater på tværs af sektorer, og det skal vi alt sammen bygge videre på,” siger Martin Damm og tilføjer, at der er brug for alle kræfter for at finde de bedste løsninger. Det gælder fx på områder som klima, uddannelse, sundhed og boliger. 

Udviklingsstrategien er i offentlig høring fra den 12. august til den 14. oktober 2019. Strategien kan ses på kommunens hjemmeside, hvor der også er information om høringsfrist og indsendelse af høringssvar. Når høringsperioden slutter, bliver der udarbejdet en hvidbog til udviklingsstrategien, som består dels af behandlingen af høringssvarene, dels kopi af alle indsendte høringssvar. Det er planen at sende hvidbogen og udviklingsstrategien til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen inden årsskiftet 2019/2020.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0