AnnonceLuk annonce
Kalundborg som uddannelses kommune – for alle.

12-03-2018

Læserbrev:

Åbent brev til kommunalbestyrelsen fra LO Kalundborg ved fmd. Poul Erik Christensen

Kalundborg som uddannelseskommune – FOR ALLE!

Skal Kalundborg være et fyrtårn for pædagogisk udvikling ved at blive hjemsted for ledelsen af den kommende Forberedende Grunduddannelse for Unge (FGU)?

I Kalundborg er der stor opmærksomhed over for flere uddannelsesmuligheder – diplomingeniører, grundforløb for elektrikere og dele af uddannelsen til bioanalytiker.

Det ser LO Kalundborg også som et gode for kommunen, men vi finder samtidig, at der er væsentlige grunde til også at prioritere en indsats over for den meget store gruppe af unge i kommunen, der ikke påbegynder en erhvervsuddannelse eller går i gymnasiet.

Kalundborg udmærker sig desværre også ved at være en af de kommuner, som har den største andel af elever i folkeskolen, der ikke opnår adgangsgivende karakterer i forhold til fortsat ungdomsuddannelse.

I skoleåret 2016/16 var der således 13 % af eleverne der ved afslutningen af 9. klasse ikke fik mindst karakteren 2 ved afgangseksamen i 9. klasse. På landsplan er det kun 7 %. Ser man på andelen af unge mellem 16 og 25 år, som er på overførselsindkomst så drejer det sig om gennemsnitligt 15 % i 2015/2016 i Kalundborg, mens det for hele landet er 10 %.

Det er da tankevækkende, at man på den ene side har et moderne globalt orienteret erhvervsliv, der har brug for velkvalificeret arbejdskraft, og så samtidig kan konstatere, at en alt for stor del af kommunens unge sikkert ikke får glæde af det.

Behovet for et nyt perspektiv på læring.

I den kommende FGU lægges op til læring med udgangspunkt i praksis. Det finder LO Kalundborg overordentligt vigtigt, men det er jo ikke er behov som opstår, fordi de unge eksempelvis starter på FGU.

Det må være udtryk for, at den hidtidige indsats ikke har ”ramt” en meget stor gruppe børn og unge. Derfor ønsker LO, at der i kommunen – også i forhold til folkeskolen - lægges langt større vægt på pædagogisk nytænkning som tager sit udgangspunkt i praksislæring.

Det har man i mange år været gode til og anerkendt for - også uden for landets grænser -på Produktionsskolen, og det er vigtigt fortsat at udvikle på en sådan pædagogisk tilgang.

Det kan efter LO Kalundborgs mening bedst sikres ved, at Kalundborg Kommune lægger sig i selen og kæmper for, at ledelsen af den kommende FGU-uddannelse i det nordvestsjællandske område bliver lokaliseret i Kalundborg Kommune. En sådan fokusering handler ikke alene om unge, der har forladt folkeskolen, men også om de børn, der ”spilder” tiden i folkeskolen.

Gruppen af unge uden uddannelse rummer en arbejdskraftreserve, som bør udnyttes, men først og fremmest bør der fokuseres på at give de unge den bedste ballast som indgang til et voksenliv.  

LO Kalundborgs opfordring er derfor, at man for alvor prioriterer den gruppe unge, som har og har haft det svært med en mere traditionel skolegang.

Det vil være et godt og vigtigt signal om, at man ikke kun fokuserer på videregående uddannelser, men også ønsker at udvikle indsatsen over for den desværre alt for store gruppe af unge, som i dag ikke har fundet vej ind i det etablerede uddannelsessystem.

Lad også Kalundborg Kommune være kendt for at være et pædagogisk fyrtårn, når det handler om pædagogisk udvikling, hvor læring giver mening, når den tager sit udgangspunkt i praksis.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0