AnnonceLuk annonce
Kalundborg-skole bliver flagskib for ny undervisningsform

11-01-2018

Skolen på Herredsåsen i Kalundborg bliver flagskib og modelskole for den helt nye projektbaseret undervisningsform, LEAPS.

gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommunes største folkeskole bliver nu flagskib og modelskole for en helt ny projektbaseret undervisningsform, LEAPS. Grundlaget for undervisningen vil være den videnskabelige arbejdsmetode med hypotese, analyse og syntese, og målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden gennem mere praktisk orienterede læringsformer.

"Vi ønsker at styrke elevernes evne til at være problemløsende og kommunikerende om det, de foretager sig. Samtidig ser jeg denne undervisningsform som en markant styrkelse af den enkelte elevs selvtillid og dannelse,” siger Tina Mandrup, skoleleder på Skolen på Herredsåsen.

Skolen på Herredsåsen i Kalundborg er en af fire skoler i Danmark, som bliver modelskole for det nye læringsinitiativ, LEAPS, som står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science. LEAPS baserer sig på international forskning og lægger vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Undervisningen skal foregå i projekter, som har skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og fokus på problemløsning og samarbejde.

"Vi omstiller os til de nye læringsprincipper henover de kommende fire år. Vi vil altså selv være med til at forme processen, og vi vil tage afsæt i lærernes viden og faglighed. Det tager tid at udvikle nye måder at lære på, og derfor gør vi det gradvist,” siger Tina Mandrup og tilføjer:

"Jeg er sikker på, at vi om fire år vil stå med en helt ny, spændende og banebrydende model for læring i den danske folkeskole.”

Tæt samarbejde med virksomhederne

LEAPS er et af mange initiativer, Kalundborg Kommune har sat i gang for at udvikle skoleelevers generelle læring og sikre, at eleverne får kompetencer, der matcher det, som arbejdsmarkedet efterspørger.

"Interessen for valg af uddannelse begynder i grundskolen. Jeg er ikke i tvivl om, at det er kombinationen af skolens visionære indstilling til undervisning og det tætte samarbejde mellem kommunens skoler og virksomheder, der har været med til at sikre, at Skolen på Herredsåsen bliver en af de kun fire danske modelskoler for LEAPS,” siger Mette Heidemann, direktør i Kalundborg Kommune.

En stor del af den vækst, som hele Danmark lever af, bliver skabt på virksomheder i Kalundborg. Udviklingen af den nye læringsform på Skolen på Herredsåsen vil sammen med f.eks. etableringen af en lokal ingeniøruddannelse bidrage til, at virksomhederne også i fremtiden kan hyre højt kvalificerede, lokale medarbejdere.

"Vi vil i endnu højere grad end nu indgå i samarbejde med de lokale virksomheder, så eleverne oplever, at det, de lærer, kan bruges i den virkelige verden. Det vil give dem lyst til at lære mere,” siger skoleleder Tina Mandrup.

LEAPS er støttet af en række fonde, og fire skoler i Danmark skal udvikle sig til modelskoler. På Skolen på Herredsåsen vil den første tredjedel af lærerne blive uddannet i den nye læringsform henover det kommende skoleår og fra august 2019 vil de første klasser arbejde efter den nye læringsform. Derefter uddannes det næste hold af medarbejdere, indtil hele skolen fra august 2021 arbejder fuldt ud efter LEAPS-principperne Udviklingen sker i tæt samarbejde mellem skolens ledelse, medarbejderne og KATA-fonden, som er en almennyttig fond, der har til formål at fremme viden og praksis om læring og innovation. KATA-fonden vil stå for undervisning af personalet på skolen.

OM LEAPS-PROJEKTET 

  • LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.
  • LEAPS er et initiativ, der lægger vægt på, at fire skoler udvikler sig til modelskoler. Målet er, at der skal skabes en mere engagerende form for læring, hvor fagene i højere grad integreres og læringsformen er projektbaseret.
  • I LEAPS lærer børnene at arbejde systematisk med projekter, en arbejdsform som også kendes fra offentlige og private virksomheder
  • LEAPS støttes af fire af Danmarks største fonde, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond, samt Fremstillingsindustrien. Den almennyttige fond Kata Fonden understøtter processen på de fire udvalgte skoler.
  • Initiativet har modtaget 32,6 mio. kr. fra de fire fonde og Fremstillingsindustrien. De deltagende kommuner investerer ligeledes ressourcer i skolernes omstillingsproces. I alt fire danske skoler deltager. De er foruden Skolen på Herredsåsen i Kalundborg, Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Signaturskolen Kvaglund i Esbjerg og Herfølge Skole.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0