AnnonceLuk annonce
Kalundborg skal være ’Bevæg Dig For Livet’ visionskommune

11-11-2020

Kalundborg Kommune har bevilget 900.000 kr. til projekt Bevæg Dig For Livet. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 3. november besluttede man i Kultur- og Fritidsudvalget, at bevilge penge til projekt Bevæg Dig For Livet.

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg Dig For Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI investerede tilsammen 100 mio. kr. i projektet fra 2015-2018, og fondene har udvidet med 94 mio. kr. fra 2018-2021. Kalundborg Kommune vil være visionskommune, og derfor har Kultur- og Fritidsudvalget netop bevilget 300.000 kr. årligt til projektet, ligeså har Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget.

Visionsaftalens overordnede formål er, at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder. At Kalundborg bliver en visionskommune, vil betyde, at man i kommunen gør en særlig indsats i samarbejde med DGI/DIF for at opnå målet.

”Vi har arbejdet med projektet i flere år i Kultur- og Fritidsudvalget, og vi er så glade for, at få den målsætning igennem nu. Projektet løber over fem år, og skal give mulighed for, at alle borgere i Kalundborg Kommune bevæger sig mere. Det er ikke blot fysisk, men også mentalt og socialt,” fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Ole Glahn (R).

En fælles indsats

En Visionsaftale ville kunne give såvel kommune, institutioner, foreningerne, erhvervsliv og borgere et stærkt afsæt for at bidrage i en samlet fælles indsats på tværs af eksisterende sundheds-, trivsels- og bevægelsesindsatser. Konkret handler dette om at anvende fysisk aktivitet, bevægelse og deltagelse i sociale fællesskaber som tilgang til den kommunale opgaveløsning. Dette ved, at der i Visionsaftalen defineres konkrete indsatser, hvor bevægelse og idræt bidrager til, at løfte kvalitet og effekt af eksisterende kommunale indsatser samt, at bygge bro imellem eksisterende opgaver, institutioner og organisationer og foreningsliv. 

Visionsaftalen og partnerskabet mellem Kalundborg Kommune, DGI og DIF bygger på en 5-årig aftaleperiode, og hvis indstillingen følges i alle udvalg, vil administrationen lade DGI Midt- og Vestsjælland vide, at Kalundborg Kommune ønsker at blive Bevæg Dig For Livet – Visionskommune.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0