AnnonceLuk annonce
Kalundborg kommunes usikre håndtering af it-lækage.

24-01-2018

Læserbrev:

I pressen kan man i disse dage læse om Kalundborg Kommunes undersøgelse af den it-lækage, der blev afdækket af dagbladet ”Børsen” sidst i 2017.

Kommunen har henvendt sig til 17 borgere, der siden maj 2017 har fået aktindsigt gennem den omtalte server. Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen fortæller til Nordvestnyt, at tre borgere ikke har underskrevet den tro-og love erklæring, som kommunen udsendte som led i undersøgelsen, fordi de mener, at kommunen ikke kan afkræve dem en sådan erklæring.

Undertegnede har ikke underskrevet erklæringen. Vi har ikke udtalt os til kommunen som af kommunaldirektøren refereret. Når vi ikke vil skrive under, skyldes det kommunens måde at henvende sig på til borgere, der helt legitimt har fået aktindsigt, og som kommunen som følge af sin it-fadæse skal benytte i en redegørelse til Datatilsynet. Af den kortfattede henvendelse i en mail fremgik intet om baggrund for henvendelsen udover, at vi havde fået aktindsigt via den nævnte server. Der fremgik heller intet om hjemmelsgrundlaget for den fremsatte anmodning, ligesom intet fremgik om konsekvenserne af at underskrive eller lade være.

Vi besvarede henvendelsen prompte med spørgsmål om hjemmelsgrundlaget for anmodningen. Kommunens ordvalg var ”anmode” og ikke noget om ”henstille” eller lignende, der kunne signalere frivillighed. Svaret fra kommunens jurist i en ny mail var: Det var frivilligt at skrive under, det var et privatretligt dokument og nu blev der ikke længere anvendt betegnelsen ”tro-og love erklæring”, men derimod ”samtykkeerklæring”. Juristen var åbenbart ikke helt skarp på, hvad kommunen havde sendt ud. Samtykke til hvad? Og privatretligt i hvilken henseende?

Ved kontakt til Datatilsynets sagsansvarlige jurist kunne vedkommende ikke bakke op om selve kommunens formuleringer, da ordlyden blev læst op i telefonen.

Kalundborg kommunes usikre håndtering af sagen har ført os til den konklusion, at vi ikke skriver under. Vi har ikke set andre dokumenter end dem, vi fik aktindsigt i. Vi ønsker ikke at blive brugt i kommunens forklaring til tilsynsmyndigheden om den dårlige håndtering af datasikkerhed, når kommunen ikke formår at henvende sig på en mere professionel måde, så man som borger trygt kan føle, at ens retssikkerhed er tilgodeset. Og det er trods alt ikke borgerne, der har lavet fadæsen.

Per Jensen, Geo Østergaard og Erik DannenbergFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0