AnnonceLuk annonce
Kalundborg kan blive den næste visionskommune

24-01-2021

Der er bred politisk opbakning til, at Kalundborg Kommune skal arbejde videre mod at blive en del af det nationale idrætspartnerskab 'Bevæg dig for livet'. Arkivfoto: Jens Nielsen

kontakt@tv-kalundborg.dk

En klar målsætning og et bredt samarbejde på tværs af kommunen skal sikre, at flest mulige borgere i Kalundborg Kommune bliver fysisk aktive til gavn for den fysiske, mentale og sociale trivsel.

Der er bred politisk opbakning til, at Kalundborg Kommune skal arbejde videre mod at blive en del af det nationale idrætspartnerskab Bevæg dig for livet – et partnerskab mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI.

Visionsaftalens overordnede mål vil være at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle relevante forvaltningsområder. Hvis partnerskabet bliver en realitet, betyder det, at kommunen over en 5-årig periode skal gøre en særlig indsats i samarbejde med DGI og DIF for at opnå målet.

"Det vil være til gavn for folkesundheden, at flere borgere bliver fysisk aktive. Med en fælles forankret visionsaftale får vi et klart mål, som understøtter samarbejdet på tværs i kommunen. Vi har et stærkt foreningsliv, og derfor gode forudsætninger for at opnå målet. Vi har også en unik natur, der kan bruges aktivt til at skabe mere bevægelse,” siger borgmester Martin Damm.

Visionsaftalen skal understøtte de lokale initiativer

Som visionskommune vil der over de kommende måneder ske en kortlægning af borgernes motionsvaner og relevante indsatsområder, som vil danne baggrund for målsætningerne i visionsaftalen. Ole Glahn og Peter Jakobsen, formand for hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget lægger særligt vægt på, at visionsaftalen vil kunne understøtte de lokale initiativer:

”Der er en rig tradition for foreningsliv i Kalundborg, og det er vi stolte af. Men det kræver også opbakning og støtte – og her kan visionsaftalen bidrage med mulighed for, at alle borgere i Kalundborg Kommune bevæger sig, såvel fysisk, mentalt, som socialt,” udtaler de.

Mere bevægelse i folkeskolen - et muligt indsatsområde

Karl-Åge Hornshøj Poulsen, udvalgsformand for Børn- og Familieudvalget, lægger også vægt på det tværkommunale samarbejde. Han fremhæver derudover, at motion og fællesskab er godt for den mentale, fysiske og sociale trivsel, og nævner mere bevægelse i folkeskolen som et muligt indsatsområde.

Det fælles arbejde med at udforme en aftale går nu i gang, og vil løbe frem mod sommer. I løbet af processen vil borgere, foreninger samt relevante råd og udvalg løbende blive involveret. Det forventes, at den endelige aftale underskrives inden sommerferien. 

Om Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målsætningen for den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en aftale, der går under navnet ’Bevæg dig for Livet’ og har som mål at sætte Danmark i bevægelse. +20 kommuner er allerede visionskommuner i Bevæg dig for livet.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0