AnnonceLuk annonce
Affald: Kalundborg har nået målsætning

10-06-2020

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Til trods for, at Danmark er et lille land, har kommunerne meget forskellige affaldssystemer. Det forsøger man lige nu at gøre op med således, at man får et fælles affaldssystem, der opfylder målsætningen om 50 pct. genanvendelse i 2020. Kalundborg opfylder dog allerede den målsætning. 

Borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V), har i forbindelse med diskussionen om et fælles affaldssystem i hele Danmark, beskæftiget sig en del med affaldshåndtering, og i den forbindelse fandt han ud af, at Kalundborg faktisk siden 2018 har opfyldt målsætningen om, at 50 pct. af affaldet skal gå til genbrug inden 2020.”Lige nu kører hele projektet med fælles affaldshåndtering i alle kommuner, og i den forbindelse opdagede jeg, at vi i Kalundborg allerede er nået målet for genanvendelse af affald, faktisk har vi været i mål siden 2018,” fortæller Martin Damm.

Biosortering - en del af årsagen

Ifølge Martin Damm er biosortering en del af forklaringen, men ikke alle kommuner har biosortering, hvilket Kalundborg Kommune dog har haft i ti år. 

”Vi har haft biosortering i mange år, og det er selvfølgelig en del af årssagen. Men det er fornuftigt, at man vil standardisere og have de samme piktogrammer for at undgå, at affald pludseligt ikke længere er genanvendeligt, fordi folk ikke ved i hvilken spand, de skal smide affaldet.”

Ressourceplanens nationale målsætning lyder på 50 % genanvendelse for affald fra husholdninger (50 % målsætning) i år 2020 og på affaldsstrømmen municipal waste. Det primære formål i Ressourcestrategien ”Danmark uden affald - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013- 2018” er at øge genanvendelsen, så værdifulde materialer ikke går tabt. Målsætningen omfatter syv udvalgte affaldsfraktioner: Organisk affald (madaffald), papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald fra husholdninger, og skal derfor ikke forstås som alt affald fra husholdninger (kilde: Miljøstyrelsens Affaldsstatistik 2018).Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0