AnnonceLuk annonce
Kalundborg har alt for mange hjertestartere bag lås og slå

16-10-2018

Hjertestartere kan redde liv, derfor skal de være tilgængelige hele døgnet rundt. Foto: Jens Nielsen

 Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Kommune markerer sig uheldigt ved at have en meget større andel hjertestartere hængende bag lås og slå, end andre kommuner i Region Sjælland. 

Ydermere har flere institutioner/virksomheder, der har registreret en hjertestarter på hjertestarter.dk valgt at have den indendørs, hvilket vil sige, at den ikke er tilgængelig, når institutionen/virksomheden ikke har åben. I Kalundborg er der registreret 112 døgnåbne hjertestartere, 46 der er tilgængelige i åbningstiden for den pågældende institution/forretning, og 49, der er bag lås og slå så at sige. Når man ser på alle kommuner i Region Sjælland, markerer Kalundborg Kommune sig uheldigt ved, at være den kommune, der har et højt antal hjertestartere, der er bag lås og slå.

Hjertestartere er, som bekendt, ikke til megen gavn, hvis man ikke kan få fat i dem, og det er desværre tilfældet mange steder i Kalundborg Kommune, hvor næsten 25 pct. af hjertestarterne i kommunen er låst inde. Der kommer flere og flere hjertestartere rundt omkring i landet, men der mangler fortsat mange, og mange af hjertestarterne er altså ikke offentligt tilgængelige, ligesom mange heller ikke er registreret på www.hjertestarter.dk Det er vigtigt for, at alle kan gå ind på hjemmesiden og lokalisere, hvilken hjertestarter, der er tæt på. Blandt andet er den hjertestarter, der hænger i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg kun tilgængelig i det tidsrum, hvor Sundheds- og Akuthuset har åbent, ligesom hjertestarteren her heller ikke er registreret på www.hjertestarter.dk

Ligeså hænger hjertestarteren på Kalundborg Kommune på Holbækvej også indenfor, den er dog registreret på www.hjertestarter.dk.

Hvert år får ca. 3.500 mennesker hjertestop uden for de danske hospitaler. Det er mange, men heldigvis har den stigende andel af personer, der reagerer, når et menneske falder om, samt implementeringen af hjertestartere rundt om i landet bidraget til, at chancen for at overleve et hjertestop er øget væsentligt over de senere år. Dog er det stadig et problem, at der mangler hjertestartere i boligkvarterer, og at mange af de hjertestartere, der allerede er sat op, ikke er tilgængelige for offentligheden, fordi de hænger indenfor i en institution/virksomhed eller lign. 

Mark Rusell, der er ejer af SafetyGroup, og siden 2001 har arbejdet med hjertestartere samt uddannelse af førstehjælpere på landsdækkende plan, mener ikke, at det er godt nok.

”De hjertestartere skal udenfor, ligesom det er meget vigtigt at registrere dem alle på www.hjertestarter.dk, så folk ved, hvor der hænger hjertestartere, når de får brug for dem. Forskning viser netop, at overlevelsen vil være markant højere, hvis leddene i den såkaldte overlevelseskæde hænger sammen – forstået på den måde, at man foruden opsætning af hjertestartere, også gør hjertestarteren tilgængelig 24-7, registrerer den på hjemmesiden hjertestarter.dk. Derudover er det også vigtigt, at alle de hjertestartere, der allerede hænger rundt omkring er offentligt tilgængelige, så har man en hængende indenfor i en virksomhed, bør man købe et skab, og få den ud at hænge udenfor,” siger Mark Russell, og fortsætter:

”Hovedparten af hjertetilfælde sker uden for arbejdstid, om morgenen, om aftenen og natten, og så er det jo grotesk, at en hjertestarter er låst inde, og det gælder selvfølgelig også andre institutioner og virksomheder. Men man skal selvfølgelig se på, hvor godt et område er dækket ind, for det er jo, hvad det i sidste ende handler om – at vi er dækket godt ind med hjertestartere i alle områder. 

Hjertestarterdagen

I dag er det International Hjertestarterdag, som kom i gang på initiativ fra EU. Det er sjette gang, dagen markeres i Danmark for at minde danskerne om, hvor vigtigt det er at træde til, hvis de er vidne til et hjertestop, så flere overlever hjertestop uden for hospitalet i Danmark.

”I 2001 var der kun ca. 0-2 pct. chance for at overleve et hjertestop uden for et hospital, i 2013 var overlevelsen oppe på ca. 13 pct.,” fortæller Mark Russell. 

Han fortæller ydermere, at sandsynligheden for at blive reddet, hvis man får hjertestop i eget hjem er langt mindre end, hvis man falder om med hjertestop i offentligt rum.

”Overlevelsesraten for hjertestop i det offentlige rum er 24 pct., og i eget hjem kun 8 pct. Det vil vi selvfølgelig gerne gøre bedre, og derfor har man også i Region Sjælland lavet projektet Danmark Redder Liv, ligesom man har Hjerteløbere i København. Det har man selvfølgelig gjort, fordi man gerne vil redde flere i eget hjem. I København har man allerede over 25.000 tilmeldte hjerteløbere, og de er altså med til at redde menneskeliv. Man kan tilmelde sig som Førstehjælper på www.redderliv.dk,” siger Mark Russell, 

Region Sjælland vil servicere de brugte hjertestartere

Region Sjælland har nu truffet en beslutning om, at servicere de brugte hjertestartere, såfremt de er tilgængelige for offentligheden. Dvs. hvis hjertestarteren bliver brugt i det offentlige rum, tager Region Sjælland sig af at ny-certificere hjertestarteren, så den står klar til næste gang, der bliver brug for den. Klik her for at se billederFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0