Kalundborg går forrest i kampen mod luftbåren smitte

Af Jens Nielsen

Loftsventilatorer sikrer bedre indeklima, lavere energiforbrug og smittefri luft. Høng Hallen er første sted i landet hvor en ny dansk opfindelse er sat i drift.

Høng Hallen danner rammen om en lang række idrætsaktiviteter bl.a.  kampsport, boldspil, gymnastik og badminton. Hallen har netop fået monteret Nordicco’s nye store desinficerende loftsventilatorer, der bærer navnet Nordic Light™, og som er opkaldt efter Nordlyset.

Anlægget i Høng Hallen er i øvrigt det første som kommercielt er taget i brug i Danmark, men mange andre anlæg er allerede på vej i drift andre steder i landet, fx hos Gørlev Idrætsefterskole.

Borgmester Martin Damm var mandag formiddag inviteret til Høng Hallen for at være med til at sætte den nye banebrydende opfindelse i drift sammen med repræsentanter fra Werths El, Nordicco og hallens medarbejdere.

”Det er jo egentligt logik, i så store rum skal man have blandet luften rundt for at få en ensartet temperatur, alle som går til gymnastik har prøvet og ligge på et halgulv og frosset fordi varmen er oppe under loftet, det får vi nu ændret på samtidig med, at luftbåren vira bliver slået ihjel når luften passerer ventilatorerne,” siger Martin Damm

Med Høng Hallens omkring 12 meter til loftet er udfordringen at sikre en jævn og behagelig temperatur i hallen både om sommeren og om vinteren, samtidig med at luften, i disse tider præget af corona, skal være fri for luftbårne vira.

Kalundborg Kommune har derfor valgt at installere Nordicco’s loftsventilatorer i Høng Hallen som den første af kommunens haller, som sikrer et bedre indeklima, da den varme, som normalt stiger op til loftet, bliver presset tilbage ned mod gulvet, hvilket skaber en konstant og behagelig temperatur, samtidig med at energiforbruget i hallen minimeres. Den loftsventilator man har valgt at installere i Høng Hallen, er Nordicco’s nyeste loftsventilatorer, der har monteret opad lysende desinficerende UVC-lamper i fanebladene, hvilket betyder, at luften i hallen bliver renset for alle luftbårne vira – herunder COVID-19.

De nye loftsventilatorer i Høng Hallen er installeret af Kalundborg virksomheden Werths El, i samarbejde med Nordicco, og i installationen er alle sikkerheds- og myndighedskrav overholdt, således at ventilatorerne med de desinficerende UVC-lamper kan rotere samtidig med, at der er træning i hallen.

Med de nye loftsventilatorer kan brugerne af Høng Hallen føle sig trygge, da de kan dyrke deres idræt i et smittefrit indeklima med en bedre temperatur året rundt.

Det er Werths El som også har udviklet selve styringen til ventilatorerne, som kan styres gennem et modem, hvor selve serveren til de mange ventilatorer der nu skal opsættes i hele landet, er placeret hos Werths El på Gisselørevej i Kalundborg.

Dræber luftbårne vira

UVC-lys er en anerkendt metode til at rense både luft og vand for smitte, idet lyset deaktiverer vira, så viras skadelige effekt forsvinder.

UVC-lysets virusdræbende effekt blev i sin tid opdaget af den danske forsker Niels Finsen, som også fik Nobel prisen i medicin for sin opdagelse

De store loftsventilatorer fra Nordicco, som har en diameter på 5 meter, roterer langsomt og lydløst samtidig med at de flytter store mængder af luft, og når lamperne er tændt og ventilatoren roterer, vil luften i hallen på relativt kort tid komme forbi ventilatorens faneblade, og dermed blive desinficeret. Faren fra de usynlig luftbårne smittekilder, som bl.a. COVID-19, repræsenterer minimeres dermed.

Fakta er, at smitten med bl.a. corona, i høj grad sker gennem luften, og med installeringen af Nordic Light™ fra Nordicco, er det muligt at skabe forhold indendørs, som på mange måder minder om de forhold, der opleves udendørs, hvor udskiftningen af luften er stor, og der dermed er mindre sandsynlighed for smitte med bl.a. corona.

Del