AnnonceLuk annonce
Kalundborg-egnen fra istid til nutid

20-02-2017

I hele marts måned udstiller den lokale forfatter og tidl. læge Leif Sestoft sine billeder fra bogen "Fra istid til nutid".
Billederne udstilles på Kalundborg Bibliotek og ledsages af et foredrag med Leif Sestoft torsdag d. 2. marts kl. 16:45, hvor forfatteren viser sine billeder og fortæller om Vestsjællands historie og sin proces med at skrive bogen. Der er gratis adgang til foredraget.

Bogen "Fra istid til nutid" er et flot og imponerende kultur- og egnshistorisk billedværk om natur og kultur på Vestsjælland i 16.000 år. Bogen beskriver i tekst og fotos natur, kultur og lokalhistorie på Vestsjælland fra istid til nutid. Den vestsjællandske natur frembyder tegn på bogstavelig talt alt, hvad der er sket siden istiden. Desuden har den kristne kultivering af Vestsjælland de seneste knap tusind år sat grundlæggende spor for det vi har i dag.
I denne bog er Vestsjælland afgrænset af den inddæmmede Lammefjord i nord, af havet i vest, af Sæby, Gørlev og Reersø i syd og af den bræmme af middelalderlige herregårde, der, som en afgrænsning i øst, går fra Vognserup i nord over Knabstrup, Torbenfeldt og Kongsdal til Sæbygård og Vedbygård i syd, dog således, at den politiske og økonomiske kraft, der udgik fra Hvidernes Fjenneslev i middelalderen og den ånd og lærdom, der siden renæssancen udgik fra Sorø Akademi - og skole uløseligt har knyttet Vestsjælland også til disse lidt fjernere lokaliteter. Med denne smukke bog, som også afslører, at forfatteren er en habil fotograf - tager han beskueren af billederne ved hånden, og uddyber billedernes indhold med ledsagende, forklarende og uddybende tekst.

Leif Sestoft: er født i 1938 i Kalundborg, uddannet læge fra Københavns Universitet, 1965, dr. med, 1975. Han har været overlæge ved Hvidore Hospital, speciallæge i medicinsk endokrinologi og har en omfattende videnskabelig produktion indenfor biokemi, fysiologi og endokrinologi.

Har desuden skrevet:
 • Dengang på Sorø Akademi, 2006
• Tiden er en ild. General C.J. de Meza. Karakter og skæbne, 2008
• Vartegn. Kalundborgegnens billedkrønike 1934-2009, 2009
• Kalundborg i verdenskrigens skygge, udgivet i “årets gang”, Kalundborg museum, 2008
• Franz Kafka i Kalundborg og andre myter om liv og død i den danske provins, 2010
• Verden som vilje. Det videnskabelige og karrieremæssige raseri, 2011
• Med fornuften kan man ikke gå i rette. Mennesket J. S. Møller, 2013
• Havet. Argonauternes arvegods, 2014
• Professor Paraden, 2015Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0