AnnonceLuk annonce
Kalundborg bymidte skal udvikles

07-01-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

I aften holder Teknik- & Miljøudvalget møde, hvor man bl.a. skal se på en helhedsplan for Kalundborg bymidte, der inkluderer borgermøde i januar.

Teknik- & Miljøudvalget skal i aften tage stilling til et  "Udkast til Strategisk Helhedsplan for Kalundborg bymidte”.Hvis udvalget godkender udkastet til planen, skal der være et offentligt borgermøde i januar. Helhedsplanen bliver dog først endeligt godkendt efter borgermøde i januar.

Formålet med den strategiske helhedsplan er at skabe en fælles forståelse for udviklingen af Kalundborg bymidte. Helhedsplanen bevæger sig fra det overordnede perspektiv og helt ned til det konkrete og handlingsorienterede, der indeholder både simple og mere komplekse løsninger i udvalgte områder af bymidten. Den overordnede idé er at give værdi for byen som helhed, og planen giver et visuelt billede af, hvordan de forskellige elementer interagerer og understøtter byens fysiske fremtræden, som har stor betydning for byens liv.

Borgermøde

Borgermødet bliver afholdt den 21. januar 2019 kl. 19. Hensigten er at inddrage interesserede borgere om planen, og give dem mulighed for at kommentere på indholdet. 

Helhedsplanen er udarbejdet i 2018, i samarbejde med Niras og med økonomisk støtte fra Realdania. Undervejs har der været afholdt workshops med deltagelse af lokale borgere, aktører og erhvervsdrivende. De har alle bidraget med deres syn på byens udfordringer, og med konkrete forslag og idéer til løsninger, som har givet inspiration til helhedsplanen. Efter den politiske behandling og det afholdte borgermøde skal helhedsplanen til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget på februar-mødet, hvorefter man skal søge midler hos Realdania ultimo februar, hvis man ønsker at gå videre med planerne.

De fem områder, man taler om, der skal forbedres:

  • Torvet
  • Klostertorvet
  • Skibbrogade
  • Bredgade
  • Øen


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0