AnnonceLuk annonce
Arbejder på at få unge væk fra overførselsindkomst

11-10-2017

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg har mange unge på overførselsindkomst, faktisk er kommunen en af de kommuner i regionen med flest, men man arbejder hårdt på, at knække den kurve. Blandt andet ser Jobcenter Kalundborgs indsats ’Karrierestart’ ud til at virke for de unge.

Det siger sig selv, at jo flere, der er på offentlig forsørgelse, jo dyrere er det for en kommune, og Kalundborg Kommune bruger mange penge på netop offentlig forsørgelse, heraf er der en hel del unge repræsenteret i statistikken.

Værktøjer til at få unge ’ud af røret’

Kalundborg Kommune har i et lille års tid forsøgt at få de unge på overførselsindkomst i gang med en uddannelse ved hjælp af ’Karrierestart’, og det ser ud til at give pote.

’Karrierestart’ samler nogle af de unge på enten Allikelund Gymnasium i Kalundborg eller EUC Nordvestsjælland i Holbæk. Her bliver de undervist i forskellige fag, og de får et indblik i en række uddannelser og erhverv, ligesom der bliver taget hensyn til den enkelte og de problemer han/hun måtte have.

Det er et brobygningsforløb, der bygger henimod, at den unge bliver selvforsørgende, og det er selvfølgelig rigtig godt, at det ser ud til at virke, at vi har organiseret os anderledes. De unge møder ikke længere en jobcentermedarbejder, når de kommer til os, men i stedet en uddannelsesvejleder. Vi samarbejder med bl.a. uddannelsesinstitutionerne, og det fungerer godt,” siger Jens Folman, arbejdsmarkedschef, Kalundborg Kommune.

Flere uddannelser til Kalundborg

Men udover de projekter, herunder ’Karrierestart’, kommunen har sat i værk for at få flere unge i uddannelse og job, forsøger man også at få endnu en faglært uddannelse til Kalundborg.

”Ledighed kan jo sagtens være steget samtidig med antallet på offentlig forsørgelse er faldet, fordi de, der tæller med i ledighedsstatistikken, skal være jobparate. Det er et kompliceret område, men det vi kan se, er, at antallet på unge offentlig forsørgelse i vores kommune er faldet de senere år,” siger Jens Folman og fortsætter:

”Men det handler jo også om, at de unge, der tager en uddannelse, ofte fraflytter kommunen, fordi vi ikke har uddannelserne herude, og så tæller de jo netop negativt i vores kommunes regnskab. Derfor vil vi også gerne have en faglært uddannelse mere til Kalundborg, og det arbejder vi på. Men uanset forklaringerne, har vi stadig en udfordring, det kan vi ikke bortforklare, men vi forsøger at gøre noget ved det, og tallene viser jo også, at vi går i den rigtige retning."Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0