AnnonceLuk annonce
Kalundborg Ny Vesthavn fortsat ude af drift

09-10-2019

Ny Vesthavn. Arkivfoto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Mange har undret sig over, hvad der sker på Ny Vesthavn, og der kastes nu lidt mere lys over sagen. Kalundborg Havns nye havneafsnit, Ny Vesthavn, er fortsat ude af drift, da det indtil videre er konstateret, at 25 ankerstænger ud af 345 er knækket. Ankerstængerne har som funktion at holde kajvæggen på plads, og det er derfor et alvorligt problem.

De knækkede ankerstænger betyder, at kajen ikke må belastes, og derfor må skibe ikke anløbe den nye havn. Der har været foretaget en række tekniske undersøgelser, såman er helt sikker på at finde grunden til, at ankerstængerne er knækket. Desuden er det vigtigt at finde ud af, om der evt. er flere ankre, end de nu opdagede, der er knækket, og ikke mindst få belyst, om der er risiko for, at endnu flere ankre vil knække.

Kalundborg Havn fortæller, at hver en sten bliver vendt. Det betyder bl.a., at stålet fra ankerstængerne er undersøgt hos rette institut, som har undersøgt stålet for bl.a. legering, materialesammensætning og trækprøvning. Ligeledes er monteringsproceduren gennemgået, og i øvrigt har hele KS-materialet været gennemgået. Kalundborg Havn har på nuværende tidspunkt ingen mistanke om geotekniske problemer, f.eks. i form af sætninger i undergrunden.

Uenighed betyder henvendelse til Voldgiftsnævnet

De endelige svar på undersøgelserne foreligger dog nu, og med baggrund i resultater og drøftelser med de involverede i sagen, må Kalundborg Havn konstatere, at det er nødvendigt at rette henvendelse til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed for at få syn og skøn på sagen iht. reglerne her for. Parterne er nemlig uenige om, i hvilket omfang de konstaterede skader skal henføres til montagen/materialefejl eller projektfejl. Da det indtil videre ikke har været muligt at opnå enighed herom, er skønsbegæringen nødvendig med henblik på bevissikring til en eventuel senere voldgiftssag. Desuden er det nødvendigt hurtigst muligt, at få fastlagt nødvendige og tilstrækkelige afhjælpningsforanstaltninger således, at Kalundborg Ny Vesthavn kan ibrugtages som forudsat. Sagen varetages for havnen af advokatfirmaet DLA Piper Denmark.

”Vi håber, at der kan blive tale om et relativt hurtigt forløb, da der allerede foreligger en række resultater af undersøgelser, og andre er igangsat. Det står dog klart, at det desværre kommer til at tage tid,” siger havnedirektør Bent Rasmussen.

Forventer ikke at blive økonomisk ramt

Det har naturligvis betydet tabte indtægter for Kalundborg Havn, at Ny Vesthavn ikke er taget i brug som planlagt, men havnen forventer på nuværende tidspunkt ikke at blive ramt økonomisk. Havnen forventer således at få dækket såvel reparations-omkostningerne, som de tabte indtægter. Det ligger allerede nu fast, at entreprenørens all risk-forsikring, som dækker skader på byggeriet, og som også dækker underleverandører og bygherre, kommer til udbetaling med en sum på op til 15 mio. svenske kr. Havnen mener dog ikke, at der er grund til at bruge det beløb på at reparere de 25 knækkede ankre, da det endnu ikke vides, om der er flere skjulte knækkede ankre, eller om flere knæk vil opstå. Men det står fast, at beløbet er til rådighed.

”Som havn har vi naturligvis kun det mål at få fastslået årsagen, samt konstateret den samlede skade, og få repareret kajen, så vi kan få kaj og baglandsareal i brug allersnarest. Herudover skal vi sikre, at der ikke påløber Kalundborg Havn nogen tab i denne forbindelse,” siger Bent Rasmussen, og slutter: ”Men det er en meget ærgerligt sag, der desværre koster mange kræfter og meget tid, der kunne bruges væsentligt bedre i arbejdet med igangsætning og fremdrift i det nye havneafsnit.”

Havnens bestyrelsesformand og bestyrelse bliver løbende opdateret på fremdriften i den komplicerede sag.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0