AnnonceLuk annonce
Kalundborg Kommune vil skabe bedre resultater i folkeskolen

09-08-2018

Arkivfoto:Jens Nielsen

Kalundborg Kommune har lagt en ambitiøs plan med en række mål og initiativer, der har til formål at udvikle kvaliteten i kommunens folkeskoler, så de bliver det naturlige valg i lokalområdet og bidrager til, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Kalundborg Kommunes folkeskoler har udfordringer i forhold til elevernes faglige resultater og fraværet blandt eleverne. Næsten en fjerdedel af eleverne opnår ikke 02 ved afgangsprøven i dansk og matematik - og dermed ikke direkte adgang til at starte på en ungdomsuddannelse. Samtidig ligger det ulovlige fravær blandt eleverne næsten 60 % højere end i resten af landet.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formanden for Børn- og Familieudvalget, tager udfordringerne alvorligt. Han siger: "Vi bliver nødt til at gøre endnu mere for at sikre, at ingen unge forlader folkeskolen uden de rette forudsætninger for at kunne tage en uddannelse og dermed skabe sig et godt voksenliv".

Med planen for at udvikle kvaliteten i kommunens folkeskoler er der fastsat en række ambitiøse og konkrete mål for både det faglige niveau, fraværet blandt eleverne og samarbejdet mellem skolerne. I planen er der blandt andet sat et mål om, at andelen af elever med gode resultater i dansk og matematik skal stige med minimum 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/2021. Ligeledes er der sat et mål om, at det samlede elevfravær ved udgangen af skoleåret 2019/2020 er på landsgennemsnittet. Der skal fortsat arbejdes med de nationalt fastsatte mål, der er vedtaget for folkeskolens udvikling og disse er derfor indarbejdet i målene for skolerne.  

Målene sætter en klar retning for, hvad ledere og medarbejdere skal arbejde henimod i de kommende tre år. Samtidig lægges der i planen op til, at målene skal udmønte sig i en række konkrete indsatser, som udvikles tæt på praksis - i den lokale kontekst ude på skolerne.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), siger: "Vi har med denne plan skabt et solidt grundlag for arbejdet med at forbedre kvaliteten i folkeskolen. Et arbejde, som kræver en fælles indsats, hvor dygtige ledere og medarbejdere, samt ansvarsfulde forældre løfter i samlet flok. Forældrene spiller en afgørende rolle for deres børns skolegang. Vi opfordrer alle forældre til at tage ansvar for, at deres børn kommer i skole hver dag".

Planen sendes nu i høring og godkendes efterfølgende politisk.

Derefter holdes der løbende øje med udviklingen på de enkelte skoler for at sikre et vedholdende fokus på målene. Kommunen lægger vægt på hurtigt at kunne vurdere, om de lokalt igangsatte initiativer har den ønskede effekt, og dermed kan tilpasse indsatsen undervejs. Om tre år forventer Kalundborg Kommune at have skabt væsentligt bedre resultater - så folkeskolen fortsat kan være det naturlige valg i lokalområdet.

 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0