AnnonceLuk annonce
Nyt botilbud betyder mindst 40 nye jobs

13-04-2021

Kalundborg Kommune skal bruge mindst 40 nye medarbejdere til Hyldens Kvarter i Høng. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Til botilbuddet ’Hyldens Kvarter’ i Høng søger Kalundborg Kommune lige nu SSA’ere, pædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker. Der skal bruges min. 40 personer.

Kalundborg Kommune søger lige nu min. 40 medarbejdere til botilbuddet Hyldens Kvarter, der ligger i Høng. Hyldens Kvarter består af 42 almene fleksible og funktionelle boliger til psykisk udfordrede borgere, herunder borgere med misbrug og dobbelt-diagnoser samt fysiske handicaps. De søger bl.a. SSA’ere, pædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Randi Brodin, der er chef for det sociale voksenområde i Kalundborg Kommune, fortæller, at bygningerne jo ikke gør det alene, hvilket rekrutteringsprocessen afspejler. Den afspejler nemlig,  hvad man gerne vil skabe med det nye botilbud i Høng.

”Det er både en sygeplejerske og en pædagog, der fungerer som leder derude. Vi skal minimum bruge 40 personer til forskellige stillinger i forbindelse med botilbuddet,” siger  Randi Brodin, og fortsætter: ”Det er altid unikt, at få lov til, at begynde fra nul, og selv bestemme, hvordan vi gør tingene. Hvordan vi samarbejder, og hvordan vi får det til at fungere både sundhedsfagligt samt social fagligt. I det nye botilbud ser man på tingene med forskellige briller, og vi ser på det med borgerens øjne. Vi arbejder i flere spor, men med samme tilgang til recovery, og det er unikt.”

Kalundborg Kommune vil løbende ansætte, men man skal kunne begynde senest den 15. juli, hvor man skal deltage i et 14 dages introprogram, hvor man lærer hinanden at kende, hvor der vil være faglige input, bl.a. om sikkerhed.

”Vi har en sygeplejerske, der kommer fra Sikringen og den pædagogiske leder kommer fra et bosted med en lignende målgruppe. Dvs. de ved, hvad de taler om,” fortæller Randi Brodin.

Rummer en bred målgruppe

Botilbuddets målgruppe er lige fra den rimeligt velfungerende borger til rimelige komplekse borgere, men botilbuddet er netop bygget  til at rumme begge dele. Botilbuddet består af to huse på den ene side af fælleshuset, og to huse på den anden side. 

”Der er tre takster, lav, mellem og høj, og vi blander ikke de rimelige komplekse borgere med de mest velfungerende. Vi har fokus på borgerens håb og drømme, men selvfølgelig har vi også fokus på sikkerhed både for borgerne, men også de ansatte. Trygge medarbejdere giver trygge borgere,” slutter Randi Brodin.

Byggeriet består af et fælleshus og 42 boliger fordelt i 4 bo grupper med henholdsvis 10 og 11 boliger i hver sin selvstændige bygning, placeret parvist på hver side af fælleshuset som er 400 kvadratmeter stort. En bo-gruppe indeholder boliger, fællesarealer og servicearealer.

Se jobopslag på kommunens hjemmeside - klik her


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0