AnnonceLuk annonce
Kalundborg Kommune og Sprogcentret er klar til danskuddannelse

06-12-2018

kontakt@tv-kalundborg.dk

Den 1. januar 2019 overtager Kalundborg Kommune opgaven med at drive danskuddannelsen af voksne udlændinge fra Sprogcentret i Kalundborg. Det besluttede kommunalbestyrelsen i januar måned. Samarbejdet om den bedst mulige overdragelse har været central i processen.

Sprogcentret i Kalundborg har hidtil drevet danskuddannelsesopgaven i forhold til kommunens flygtninge m.fl. Når kommunalbestyrelsen har valgt at hjemtage opgaven, sker det blandt andet på baggrund af ændringer i danskuddannelsesloven, og fordi antallet af flygtninge, der skal modtage danskuddannelse, er faldende og forventes at falde yderligere de kommende år.

Medarbejdere flytter med
Hjemtagningen sker i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven, og dermed følger Sprogcentrets ca. 20 medarbejdere med opgaven, når den flyttes til kommunen pr. 1. januar 2019. En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra henholdsvis Kalundborg Kommune og Sprogcentret i Kalundborg har siden marts 2018 arbejdet på opgaveoverdragelsen, der nu er endeligt på plads. 

”Vi har fra start været enige om i fællesskab at arbejde for så gnidningsløs og god en proces, som muligt med det udgangspunkt, at det er de samme medarbejdere, der løser danskuddannelsesopgaven i dag, som også skal løse den i kommunalt regi. Det har været en lang, men god proces og jeg synes, at vi er lykkedes med vores intentioner om at gøre det her på en ordentlig måde,” siger bestyrelsesformand for Sprogcentret Jes-Bo Bøgelund.

Nærhed kan styrke fokus i danskundervisningen
Danskuddannelsen bliver en del af Jobcentret, hvor man i forvejen har til opgave at modtage flygtninge og sikre integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Kalundborg Kommunes direktør på området, Søren Ole Sørensen, tror på, at et tæt samarbejde kan styrke fokus i danskundervisningen.

”Hvis vi ser på det både opgavemæssigt og rent organisatorisk, så giver det god mening, at vi selv driver danskuddannelsesopgaven fremadrettet. Vi møder i forvejen flygtninge og borgere med anden etnisk baggrund end dansk i Jobcentret, og nu lægger vi så også danskuddannelsesopgaven i Jobcentret. Dermed har vi rigtig gode forudsætninger for at styrke det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen, som er understreget med ændringerne i danskuddannelsesloven. Det giver også god mening for de medarbejdere, der arbejder med integrationsindsatsen, hvad enten det handler om aktivering eller sprogundervisning, at de har en vis nærhed til hinanden. Vi tror faktisk på, at det kan være med til at gøre danskuddannelsen endnu mere effektiv,” siger Søren Ole Sørensen.

Midlertidig placering i Svebølle
Danskuddannelsesopgaven drives fra januar 2019 fysisk fra det gamle Svebølle Rådhus. Der er tale om en midlertidig placering, indtil der findes en mere permanent løsning formentlig i løbet af 2020.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0