AnnonceLuk annonce
Kalundborg Kommune er det store ´trækdyr´ i Region Sjælland

22-01-2021

Af Jens Nielsen

Der er store forskelle i BNP når der måles på kommuneniveau. Kalundborg Kommune er placeret som en flot nr. 10 ud af alle landets kommuner. ”Synes der alt mulig god grund til, at vi i Kalundborg Kommune godt kan være stolte. Vi er og bliver det store "trækdyr" i Region Sjælland,” siger borgmester Martin Damm.

BNP (bruttonationalproduktet) pr. indbygger opgjort på kommuneniveau viser store forskelle mellem kommunerne. Top-3 udgøres af Ballerup, Gladsaxe og Billund, men Kalundborg Kommune er placeret som en flot nr. 10 i følge Danmarks Statistik.

Da BNP opgøres ud fra produktionen i den pågældende kommune, bidrager pendling til forskellene mellem kommunerne herunder den markante koncentration af værdiskabelsen i Østdanmark på en række kommuner i hovedstadsområdet samt Kalundborg, skriver Kommunernes Landsforening, som har offentliggjort resultatet.

”BNP fordelt på kommunerne, er jo udtrykket for hvor værdierne skabes i samfundet, og der er Kalundborg Kommune i en liga for sig, og i den seneste statistik er hverken Mærsk eller Chr. Hansen talt med,” siger Martin Damm, og fortsætter,

”Så dem der går på arbejde, når de kører ind ad porten på en af de store virksomheder, så kan de med rette sige, at det er det arbejde vi laver, som er med til at skabe værdierne for samfundet.”

Motorvej

Den flotte placering for Kalundborg Kommune gør det kun endnu mere oplagt at få motorvejen helt til Kalundborg.

”Det her er jo bare endnu et argument for at få motorvejen til Kalundborg, ikke alene for os i Kalundborg, men for hele Danmark, det er jo også med til at skabe værdier til alle de andre,” siger Martin Damm.

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for et lands værditilvækst, dvs. værdien af et lands samlede produktion af varer og tjenester minus værdien af de anvendte råstoffer i et bestemt tidsrum, typisk et år. Det er et helt centralt begreb i nationalregnskabet og en af de allervigtigste økonomiske indikatorer. Udviklingen i bruttonationalproduktet er også i centrum, når man debatterer økonomisk vækst, idet der med dette udtryk oftest menes vækst i BNP. BNP per indbygger anvendes ofte som et udtryk for en befolknings velfærd, selvom det af en række forskellige årsager er ret utilstrækkeligt som mål herfor. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0