AnnonceLuk annonce
Kommunen sætter fokus på vækst og bæredygtighed

01-03-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg vil sætte fokus på vækst og bæredygtighed. Erhvervsudvikling og jobs er i fokus, og man vil derfor gerne have de erhvervsdrivendes bud på, hvordan kommunen skal udvikles frem mod 2030.

Derfor inviterer kommunalbestyrelsen alle erhvervsdrivende til gå-hjem møde, om fremtidens vækst – erhvervsudvikling og jobs i Kalundborg, tirsdag den 26. marts kl. 16 på Musisk Skole i Kalundborg. Udviklingsstrategien skal fornyes – herunder også vejen til bæredygtig vækst. Kommunalbestyrelsen vil derfor gerne have alle lokale virksomheder, medlemmer af erhvervs- og handelsstandsforeninger, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter samt andre erhvervsinteresserede til at komme med input til, hvordan man sammen kan skabe den bedste erhvervsudvikling i kommunen. 

Erhvervslivet er grundlaget for beskæftigelsen i Kalundborg Kommune. Der skal diskuteres, hvordan man sammen styrker vækst og udvikling på erhvervsområdet, ligesom der stilles skarpt på Kalundborg Kommunes styrkepositioner og potentialer. Alle deltagerne vil få mulighed for bidrage til hvordan kommunen skal skabe bæredygtig vækst  - erhvervsudvikling og jobs frem mod 2030. Resultaterne fra dagen bliver taget med i det videre arbejde med kommunalbestyrelsens udviklingsstrategi, der skal være klar inden årets udgang.

En bæredygtig udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi 2019 bliver Kommunalbestyrelsens bud på, hvordan man i Kalundborg Kommune kan udvikles i en bæredygtig retning frem mod 2030. Udviklingsstrategi 2019 bygger videre på eksisterende indsatser, og kobler sig, som noget nyt, til FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Koblingen mellem udsyn og det nære skal sikre balancen om, at gøre kommunen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde og et sted, hvor erhvervslivet ønsker at etablere sig og drive virksomhed. 

Bjarne E Jensen, der er geograf fra KU og Erasmus Rotterdam med speciale i by- og regionaludvikling vil komme og tale, ligesom Jens Bjerg, der er cand. polit. fra KU og ekspert i sektor og forsknings-analyser samt analyser af nye trends og teknologier og deres betydning for vigtige dele af dansk erhvervsliv også deltager.

Program

  • Kl. 16.00 Martin Damm byder velkommen og introducere Udviklingsstrategien – Temaet Vækst
  • Kl. 16.10 Vækst og Vækstvilkår for Kalundborg Kommune v/Jens  Bjerg
  • Kl. 16.40 Lokal vækstledelse. Hvad kan Kalundborg lære af de bedste – og de værste? v/Bjarne E Jensen
  • Kl. 17.10 Pause
  • Kl. 17.20 Dialog om den fremtidige bæredygtige vækst – erhvervsudvikling og beskæftigelse
  • Kl. 18.20 Opsamling og næste skridt
  • Kl. 18.30 Tak for i aften

Arrangementet foregår på Musisk Skole Kalundborg tirsdag den 26. marts kl. 16 – 18.30. Tilmelding skal ske senest den 15. marts via linket:
https://kalundborg.nemtilmeld.dk/232/Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0