AnnonceLuk annonce
Jul på Borgmesterkontoret.

05-12-2018

Læserbrev:

Jul på Borgmesterkontoret

Julen er allerede indtrådt på Borgmesterkontoret. Borgmesteren har udenom de politiske kolleger givet Den Almene Boligsektor en julegave på ca. 8,8 millioner kr., idet han har nedskrevet den gæld på ca. 22 millioner kr., som Den Almene Boligsektor i Kalundborg kommune skylder ved tilbagekøbsdeklarationer. Det er en rabat på 40%. Det er da noget af en julegave.

For nylig var der en sag om en borger, der ved salg skulle indfri en klausul på ca. 110.000 kr. Var der her en rabat på 40% - NEJ. Der er altså ikke lighed, når det gælder rabat til borgerne. I øvrigt blev denne sag tidligt behandlet i det politiske system.

Såfremt borgmesteren hævder, at det kender han ikke noget til, må det skyldes, at der er rod i hans administration. Så er spørgsmålet om administrationen forud uden om det politiske system kan være julemand og give en gave på 8,8 millioner kr. Det er vel det politiske system, der fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer for det administrative arbejde og når der mangler rammer som i dette tilfælde, skal spørgsmålet altid forud forelægges politikerne?

I det konkrete tilfælde virker det som om, at der er arbejdet med en fejlagtig procedure, da værdiansættelsen skal fastlægges af enten 3 personer, der er udpeget af Retten eller ( i dag) en valuar/ejendomsmægler, der er uafhængig. Dette er fejlagtig ikke sket, da man har lagt de gamle og ikke fejlfri offentlige vurderinger til grund for værdifastsættelsen.

Det kan da kun retlig konkluderes, at det er en ommer, og at det politiske system fuldt ud skal ind og fastlægge de rammer og retningslinjer, der skal anvendes.

Med venlig hilsen

Sven-Aage Berg, Pensioneret adm. direktør

Nyvangsvej 13, 2. th., 4400 Kalundborg

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0