Nyt supermarked et skridt nærmere

Kommunalbestyrelsen har sagt ja til at udarbejde lokalplan så der kan opføres nyt supermarked på Esbern Snaresvej-Lerchenfeldvej. Foto Jens NIelsen

Af Jens Nielsen kontakt@tv-kalundborg.dk

Et nyt supermarked i krydset Esbern Snaresvej-Lerchenfeldvej i Kalundborg kom et skridt nærmere da Kommunalbestyrelsen i dag, tirsdag, med stemmerne 15 for og 11 imod sagde ja til at udarbejde ny lokalplan for området.

Kommunalbestyrelsen skulle på maj mødet tage stilling til en indstilling fra Teknik- og Udviklingsdirektøren om at udarbejde tillæg til kommuneplanen og forslag til lokalplan, omhandlende byggeri af en nyt 1000 kvm. stort supermarked på Esbern Snaresvej-Lerchenfeldvej.

Sagen har været forbi både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og der er absolut ikke enighed blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

De Radikale var splittet “jeg er imod forslaget, det er spild af tid, et nyt supermarked vil tage omsætning fra de eksisterende butikker”, sagde Ole Glahn, mens partifællen Jeppe Hedegaard Sørensen var for og sagde, “Jeg er helt klart for, byen vil helt sikkert udvikle sig mod nord og derfor bliver der brug for supermarkedet”.

Den Socialdemokratiske gruppe var også imod forslaget, både på grund af den øgede konkurrence til andre butikker, men også på grund af den øgede trafik I området.

Den øgede trafik var et af de emner der var oppe at vende flere gange, men I den plan der er skitserer bliver der etableret både højre og venstresvingsbaner og dermed skulle trafikken komme til at glide mere sikkert I området.

Det Kommunalbestyrelsen nu har sagt ja til er udarbejdelse af lokalplan for området, den plan skal så til kommunalbestyrelsen, så skal den sendes i offentlig høring, og derefter så igen godkendes i kommunalbestyrelsen, så opførelsen af et nyt supermarked er ikke lige på trapperne.

Venstre minus Niels Erik Sørensen og Johnny Lihme stemte sammen med Dansk Folkeparti og Jeppe Hedegaard Sørensen, Radikale, for forslaget, mens Socialdemokratiet, Enhedslisten og Ole Glahn, Radikale, og Niels Erik Sørensen og Johnny Lihme, Venstre, stemte imod forslaget.

Beslutningen tager afsæt i en fornyet anmodning om etablering af dagligvarebutik fremsendt af projektudvikler Innovator A/S. Der er tale om en dagligvarebutik på ca. 1.000 m2 med tilhørende parkerings- og udenomsarealer.

Det skal bemærkes, at Innovator tilbyder at afholde samtlige omkostninger forbundet med etablering af trafikale tiltag.

Del